Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

 

Projekt ADAPTRegion AT - CZ

Výstupy projektu:

  • Vznik přeshraniční tematické sítě
  • Přeshraniční akční plán spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu
  • Inspirační manuál příkladů dobré praxe
  • Soubor podpůrných opatření pro obce při realizaci adaptačních opatření (akreditovaný kurz, odborné poradenství obcím při přípravě a realizaci investičních záměrů)
  • Akce pro veřejnost (konference, přeshraniční „Adapterra Awards“, putovní výstava)

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy.

Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Podobná výchozí situace a prostorová blízkost skrývají v sobě možnost učení se od sebe navzájem a díky spolupráci projektových partnerů Nadace Partnerství, Klimabündnis Oberösterreich, Energetické agentury Vysočiny, Energy Centre České Budějovice, Regionální rozvojové agentury jižních Čech příležitost rozvíjet a realizovat přeshraniční a propojující nabídku v podobě dlouhodobé podpory obcí a dalších institucí při adaptaci na změnu klimatu.

Co chystáme pro obce
Společně se zástupci obcí z obou zemí vyvineme kurz, který přispěje k realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Minimálně 21 obcím budou poskytnuty odborné konzultace při plánování investičních projektů, tak aby se do nich podařilo implementovat adaptační opatření. V rámci projektu bude založena přeshraniční otevřená síť ADAPTRegionu, která dlouhodobě propojí projektové partnery, obce a další organizace za účelem přeshraniční výměny, přenosu znalostí a spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu podle společného akčního plánu.

 

Přeshraniční Adapterra Awards 2021
Nedílnou součástí projektu je i práce s veřejností, tak aby získala zájem na tématu a realizaci adaptačních opatření v přeshraničním regionu. Veřejnost se bude moci zapojit do nominací a hlasování v nové přeshraniční kategorii soutěže „Adapterra Awards“.

Update 3.8.2021 – hlasujte pro nejlepší projekty z příhraničního regionu

V prvním ročníku Přeshraniční Adapterra Awards, pořádané v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní projekty adaptace na změnu klimatu v příhraničním regionu, postoupily nejlépe hodnocené projekty z České republiky a Rakouska do online hlasování. Své favority můžete podpořit do 15. října 2021 na www.adapterraawards.eu. Vítěze veřejného hlasování Přeshraniční Adapterra Awards vyhlásí Nadace Partnerství spolu s vítězi vybranými odbornou porotou na slavnostním večeru 4. listopadu 2021 v Praze.

Jak předcházet škodám z přívalových dešťů a dalších extrémů počasí, které na nás dopadají stále častěji? Také na to hledali odpovědi autoři českých a rakouských projektů, které se letos probojovaly do finále soutěže Přeshraniční Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství za podpory Klimabündnis Horního Rakouska a dalších partnerů. Společným cílem je najít takové projekty, které pomáhají zmírnit dopady změny klimatu v regionech jižní Moravy, Vysočiny, Jižní Čech, Horního a Dolního Rakouska.

Harmonogram Přeshraniční Adapterra Awards 2021:

·         15. 10. konec hlasování

·         4. 11. vyhlášení vítězů Přeshraniční Adapterra Awards

https://www.adapterraawards.eu

Použité fotografie: Nadace Partnerství

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU:
01.07.2020 - 31.12.2022

VEDOUCÍ PARTNER:
Nadace Partnerství

ZKRATKA:
ADAPTRegion AT-CZ