Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Mezinárodní konference

World Sustainable Energy Days 2021

6 konferencí v jednom, více než 600 účastníků ze 60 zemí světa

Organizátor konference: OÖ Energiesparverband

Partner pro ČR: Energy Centre České Budějovice

Využijte příležitost zúčastnit renomované mezinárodní konference s více než dvacetiletou tradicí.

Konference WSED je určená jak pro odborníky a akademickou veřejnost, tak pro zástupce veřejné správy (na úrovni institucí EU i na úrovni národní, regionální i lokální), energické agentury, tak také zástupce firem, výrobce a dodavatele zařízení a technologií, poskytovale služeb, projektanty, developery, zástupce finančního sektoru a další zájemce.
Konferenci každým rokem navštíví více než 600 odborníků z více než 60 zemí světa!

Horní Rakousko, jedna z devíti rakouských spolkových zemí, je lídrem v energetickém přechodu k obnovitelným zdrojům: 31% primární energie a více než 60% vytápění prostoru se vyrábí z obnovitelné energie. Za posledních 10 let se emise skleníkových plynů v budovách snížily o 32%. Do přechodu na obnovitelnou energii v Horním Rakousku jsou každoročně investovány více než 2 miliardy eur.

Během třídenní konference získáte:

  • cenné informace, přehled o evropských i mezinárodních trzích, politické situaci a legislativě, technologiích, business modelech, seznámíte se s výsledky nejnovějších výzkumů a studií
  • nové obchodní příležitosti, nabídky a kontakty
  • možnost setkání se a výměny zkušeností s řadou odborníků+
  • můžete navštívit konkrétní instalace a zařízení v rámci doprovodných exkurzí

6 konferencí na jednom místě

Konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina (simultánně tlumočeno do těchto dvou jazyků).

Vložné na konferenci World Sustainable Energy Days 2021 pro účastníky činí 70 EUR na osobu. Vložné zahrnuje účast na všech akcích (i online), workshopech a konferencích organizovaných v rámci WSED, sborník a pohoštění. Platba proběhne bezhotovostně na základě faktury, kterou vystaví organizátor konference, OÖ Energiesparverband.

Kompletní informace o programu všech akcí v rámci konference  naleznete na: www.wsed.at.

PŘIHLÁŠKA na konferenci World Sustainable Energy Days 2021 pro účastníky z ČR:

Zúčastním se následujících akcí/konferencí:*

Těšíme se na setkání s Vámi ve Welsu!

Kontakt pro dotazy:
Mgr. Ivana Hlinková
Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
Mobil: 777 03 03 25
ivana@eccb.cz
www.eccb.cz