Naše nabídka pro školy JČK

19.9.19 Den čisté mobility v ČB - (dopolední) PROGRAM PRO ŠKOLY

Vážení a milí pedagogové, přijďte s žáky na náplavku, těšit se na vás budeme od 9 do 12 hodin!

Samozřejmě můžete dorazit i později, pouze chceme upozornit na mírný pohyb vozidel na ploše mezi 12. a 13. hodinou, kdy bude odjíždět RADAMBUK a Mateřské centrum Máj a naopak přijedou vozidla carsharingu a rakouského Radl-Salonu, který přiveze kuriózní jízdní kola, která budou moci starší žáci vyzkoušet.
Po celý den bude k dispozici stanoviště ECČB s koloběžkami, BESIP, Městská policie, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Elektrowin , stánek Evropského regionu Dunaj – Vltava a Europe Direct a mnohé další.
Odpolední hostem akce bude youtuber Marin Carev, měl by na náplavku dorazit kolem 13. hodiny a zůstat až do 18 hod.

Děti dostanou po příchodu kartičky, aby mohly sbírat razítka, za která dostanou malou odměnu. Po příchodu se prosím nahlaste u červeného stánku ECČB, kde kartičky dostanete. Kartičky budou dětem zůstávat pro případ, že by se chtěly odpoledne vrátit na náplavku s rodiči a nechat si od Martina podepsat fotografii na zadní straně. V 16 hodin se mohou s rodiči zúčastnit nenáročné cyklojízdy a v 17 hodin bleskové soutěže o odlet z náplavky balónem.
Nahlaste prosím svoji účast předem na tel. č. 387 312 580 nebo mailem na isabela@eccb.cz (název školy, ročník, počet dětí, kontaktní osoba), údaje zaneseme do prezenční listiny a po příchodu na stánek ECČB Vás požádáme o potvrzení účasti podpisem. Budeme se snažit, aby bylo vytížení atrakcí v průběhu dopoledne rovnoměrné. Pokud máte starší žáky a máte možnost přijít po 13. hodině, bude to naprosto ideální.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat a hlavně přijďte na náplavku, budeme se těšit na osobní setkání!

Akce je součástí projektu Udržitelná mobilita pro všechny – v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku, KPF – 01 – 178, financovaného Fondem malých projektů. Rovněž je podpořen Dotačním programem města České Budějovice.

Termíny workshopů si můžete rezervovat na hana@eccb.cz. Vám rádi zodpovíme rovněž na telefonním čísle 387 312 580.

(Ne)udržitelné kontrasty

Jak a kde se dá využít sluneční energie? To se žáci dozvědí a prakticky si ověří na workshopu (Ne)udržitelné kontrasty. Jaké pomůcky budou moci žáci při workshopu vyzkoušet? Solární vařič, funkční model fotovoltaického panelu a termovizní kameru.
Projekt (Ne)udržitelné kontrasty je podpořen dotačním programem Jihočeského kraje.

Termíny workshopů si můžete rezervovat na hana@eccb.cz. Vám rádi zodpovíme rovněž na telefonním čísle 387 312 580.

Není komín jako komín

Na tomto workshopu se žáci seznámí s různými druhy paliv, jejich dopadem na životní prostředí a naučí se rozdělávat oheň shora.
Krátké animované video, vzorky paliv, banner pro porovnání množství potřebné k získání jednotky tepla z jednotlivých druhů paliv, termovizní kameru a přenosné ohniště přivezou na workshop lektoři ECČB, kteří žákům m. j. prezentují pro životní prostředí nejšetrnější metodu rozdělání ohně.
Každý žák obdrží brožuru a vyučující pracovní listy pro následné ověření znalostí a další využití ve výuce.
Poplatek: 20,- Kč/žák, cestovné 6 Kč/km

Termíny zapůjčení kufrů si můžete rezervovat na hana@eccb.cz. Vám rádi zodpovíme rovněž na telefonním čísle 387 312 580.

Kufr s měřicími přístroji

Kufr vybavený přístroji na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie včetně návodu k použití a metodiky.
Kufr obsahuje: měřič spotřeby energie, luxmetr, měřič CO2, teploty a vlhkosti, měřič elektromagnetického záření, spořič vody do WC, perlátor, měrku průtoku vody, různé druhy žárovek, stolní lampu, zásuvkovou lištu a manuál.
Zapůjčení ZDARMA, dopravu hradí škola

V případě zájmu o zajištění exkurze nás kontaktujte na isabela@eccb.cz. Dotazy Vám rádi zodpovíme rovněž na telefonním čísle 387 312 580.

Exkurze do Horního Rakouska

Program exkurze sestavujeme po dohodě s vyučujícím. V rámci exkurze je možné navštívit např. vodní, větrnou nebo fotovoltaickou elektrárnu, výtopnu na biomasu, bioplynovou stanici, nízkoenergetické a pasivní budovy, prohlédnout si úsporné veřejné osvětlení, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice pro elektromobily, Science Center Welios ve Welsu, Ars Electronica center či Solar City v Linci apod.

Sestavíme vám program na míru, dohodneme všechny prohlídky vč. odborného výkladu, popř. i společný oběd, zajistíme vám v případě potřeby tlumočení  a projektová manažerka ECČB pojede s vámi jako organizační garant celé akce.

Kalkulace nákladů na vyžádání. Cena exkurze je součtem skutečně vzniklých nákladů, Energy Centre České Budějovice do ceny exkurze nekalkuluje žádný zisk.

Projekt je hrazen z Fondu malých projektů, z projektu číslo KPF-01-028 „Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol“.

Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol

V rámci projektu Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol zoranizovalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Hornorakouským svazem pro úspory energie (OÖ Energiesparverband) v listopadu a prosinci 2018 celkem 10 exkurzí. Čtyři exkurze směřovaly do hornorakouských technických středních škol, zbývajících šest do vzdělávacího centra WIFI v Linci, science centra Ars Electronica Center a dalších objektů. Žáci jihočeských škol prezentovali v hornorakouských školách svou školu, měli možnost prohlédnout si školu svých přeshraničních sousedů, získat informace o rozdílném vzdělávacím systému a porovnat vybavení odborných učeben a dílen. V několika případech byla navázána nová přátelství a přeshraniční spolupráce.

V rámci udržitelnosti projektu bude ECČB ve spolupráci s partnerem i nadále školám nabízet pomoc při navazování přeshraničních kontaktů a organizovat exkurze s odborným zaměřením.