Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Seminář JiH2Očeské obce

Datum: 31.10.2019, 9:00 – 13:00 hod.

Místo konání: Krajský úřad JČK, sál Ovál, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice

PROGRAM:

Začněte psát zde...

8:30 – 9:00 hod. – Registrace účastníků

9:00 – 12:00 hod - přednášková část

  • Současná legislativa - Ing. Miloslava Melounová , Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.
  • Zkušenosti a pohled hydrogeologa - RNDr. Svatopluk Šeda, Fingeo, s.r.o.
  • Vodohospodářské projekty - Ing. Petr Kohoutek, VaKProjekt, s.r.o.
  • Aktuální informace o dotační výzvě – č.2/2018 – Zdroje pitné vody - Ing. Romana Rajnyšová, SFŽP
  • Zkušenosti z praxe – město Rožmberk nad Vltavou - Mgr. Bohuslav Čtveráček, zastupitel
  • Zkušenosti z Horního Rakouska - přednášející v jednání

12:00 – 13:00 hod. – Diskuze a zodpovězení dotazů, závěr semináře

V rámci akce se v předsálí budou prezentovat členské organizace KRASCE (www.krasec.cz) se svými nabídkami služeb.

Tato akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Účast na akci je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se zaregistrovat předem - viz přihláška níže.

Uzávěrka přihlášek: 24.10.2019

Organizační garant akce:
Energy Centre České Budějovice, z.s.
Mgr. Ivana Hlinková
Tel.: 387 312 580
Mobil: 777 030 325
www.eccb.cz
ivana@eccb.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!