Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Vytápění biomasou a energetický kontrakting
aneb klášter Vyšší Brod, jak jej neznáte

Datum: pátek 29. listopadu 2019 od 9 do 12 hod.
Místo konání: klášter Vyšší Brod, Klášter 137 (jídelna domu čp. 159)

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci se společností ing. Aigner, za finanční podpory spolkové země Horní Rakousko a s podporou z rozpočtu Jihočeského kraje Vás zve na prezentaci spojenou s prohlídkou

PROGRAM:

9 hod. – Úvod, uvítání - Mgr. Bohuslav Čtveráček, Energy Centre České Budějovice

následuje:

Základní informace o historii a současnosti kláštera - převor kláštera Justin Berka

  • Jak a proč využívat biomasu ve větších spalovacích zařízeních, význam obnovitelných zdrojů energie - Ing. Siegfried Aigner, Ing. Aigner Wasser-Wärme-Umwelt s.r.o.
  • Praktické zkušenosti s instalací zařízení na spalování biomasy v areálu kláštera Vyšší Brod - Ing. Siegfried Aigner, Ing. Aigner Wasser-Wärme-Umwelt s.r.o.
  • Co je to Energy Contracting (EC) a jak se dá dobře využít - Ing. Siegfried Aigner, Ing. Aigner Wasser-Wärme-Umwelt s.r.o.

11 hod. - Prohlídka technologického zařízení kotelny v areálu kláštera s výkladem, zodpovězení dotazů a diskuze

12 hod. - pro zájemce oběd (ryba, 80,- Kč)

Vyšebrodský klášter, založený v roce 1259, je jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem v Česku. Budovy kláštera a „poklady“, které klášter spravuje, představují jednu z nejvýznamnějších kulturních památek Jihočeského kraje.

Po vzoru kláštera v Kremsmünsteru v Horním Rakousku zde bylo vybudováno moderní vytápění na štěpku o instalovaném výkonu 500 kW (je plánováno rozšíření na 1 MW), které bylo v loňském roce uvedeno do provozu. V Kremsmünsteru bylo vytápění na biomasu o výkonu 1 MW zřízeno již v roce 2006. Projekt byl financován formou EC. Oba dva systémy vytápění projektovala a zřídila rakouská firma ing. Aigner, jejíž jednatel nás seznámí s detailními informacemi a zkušenostmi.

Tato akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Akce je bezplatná, je potřeba se předem zaregistrovat z důvodu omezené kapacity. Tlumočení je zajištěno.

Kontakt pro přihlášky a dotazy:
Mgr. Bohuslav Čtveráček
Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
Mobil: 602 352 434
bohuslav@eccb.cz
www.eccb.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

PŘIHLÁŠKA na prezentaci a prohlídku v klášteře Vyšší Brod, které se konají 29.11.2019: