Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Mezinárodní konference

World Sustainable Energy Days 2020

6 konferencí v jednom, více než 660 účastníků ze 60 zemí světa

zvýhodněné podmínky pro účastníky z ČR registrované přes ECČB

Organizátor konference: OÖ Energiesparverband

Partner pro ČR: Energy Centre České Budějovice

Využijte příležitost zúčastnit renomované mezinárodní konference s více než dvacetiletou tradicí za zvýhodněných podmínek pro účastníky z ČR.

Konference WSED je určená jak pro odborníky a akademickou veřejnost, tak pro zástupce veřejné správy (na úrovni institucí EU i na úrovni národní, regionální i lokální), energické agentury, tak také zástupce firem, výrobce a dodavatele zařízení a technologií, poskytovale služeb, projektanty, developery, zástupce finančního sektoru a další zájemce.
Konferenci každým rokem navštíví více než 660 odborníků z více než 60 zemí světa!

Během třídenní konference získáte:

  • cenné informace, přehled o evropských i mezinárodních trzích, politické situaci a legislativě, technologiích, business modelech, seznámíte se s výsledky nejnovějších výzkumů a studií
  • nové obchodní příležitosti, nabídky a kontakty
  • možnost setkání se a výměny zkušeností s řadou odborníků+
  • můžete navštívit konkrétní instalace a zařízení v rámci doprovodných exkurzí
  • v ceně konference je i vstupenka na jeden z největších evropských veletrhů v oblasti stavebnictví, TZB a vytápění Energiesparmesse, který se koná v bezprostřední blízkosti konference

6 konferencí na jednom místě

Konferenčními jazyky je angličtina a němčina (simultánně tlumočeno do těchto dvou jazyků).

Vložné na konferenci World Sustainable Energy Days 2020 pro české účastníky registrované prostřednictvím ECČB činí 115 EUR na osobu (místo plného vložného ve výši 360 EUR). Vložné zahrnuje účast na všech akcích, workshopech a konferencích organizovaných v rámci WSED (kromě exkurzí), sborník, pohoštění a vstup na veletrh Energiesparmesse. Platba proběhne bezhotovostně na základě faktury, kterou vystaví organizátor konference, OÖ Energiesparverband.

Kompletní informace o programu všech akcí v rámci konference  naleznete na: www.wsed.at.

PŘIHLÁŠKA na konferenci World Sustainable Energy Days 2020 pro účastníky z ČR:

Zúčastním se následujících akcí/konferencí:*

Těšíme se na setkání s Vámi ve Welsu!

Kontakt pro dotazy:
Mgr. Ivana Hlinková
Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
Mobil: 777 03 03 25
ivana@eccb.cz
www.eccb.cz