Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Proč se adaptovat na změnu klimatu v regionech

Exkurze za inspirativními projekty v Horním Rakousku

Akce se koná ve čtvrtek 12. května 2022, doprava, občerstvení a tlumočení zajištěno.

  • návštěva projektu dobré praxe – Ochrana proti přívalovým srážkám v obci Schwertberg
  • přeshraniční setkání sítě měst a obcí ADAPT Region AT-CZ v hornorakouském Engerwitzdorfu
  • inspirace a výměna zkušeností s přípravou a realizací adaptačních opatření na dopady změny klimatu

Dopady změny klimatu staví obce v Rakousku i Česku před nové výzvy. Vlny veder a sucho, stejně jako přívalové deště doprovázené silným větrem jsou jen některými z projevů měnícího se klimatu.

Adaptace na dopady změny klimatu je nezbytná, chceme-li dlouhodobě zajistit vysoký standard kvality života obyvatel našich měst a obcí. Během setkání se také dozvíte více o fungujícím programu KLAR! (Klimawandel-Anpassungsmodelregionen, tzv. modelové regiony adaptace na změnu klimatu) v Rakousku, který nabízí regionům šanci se včas a na základě vědeckých poznatků na výzvy změny klimatu připravit.

Představíme fungující program KLAR! z Rakouska

  •  jaké výhody KLAR! pro obce nabízí – z ekologického, socioekonomického a finančního hlediska
  • proč je smysluplné a důležité se dopady změny klimatu zabývat
  • jaké projekty mohou být v rámci KLAR! realizovány
  • jaké požadavky musí být splněny, aby mohl vzniknout KLAR! region

Program:

9:00Odjezd z Českých Budějovic – během cesty představení projektu a jeho nabídky pro obce z jižních Čech
11:00Návštěva příkladu dobré praxe v ochraně před přívalovými srážkami v obci Schwertberg; Starosta obce Max Oberleitner a místostarosta Karl Petermandl
12:15Oběd v Gasthof Geirhofer ve Schwertbergu
13:15Přejezd do obce Engerwitzdorf; Kulturzentrum ImSchöffl, Leopold-Schöffl-Platz 2, 4209 Schweinbach
13:45Zahájení setkání přeshraniční sítě; Clemens Stammler (NR-Abgeordneter), Norbert Rainer (Klimabündnis OÖ) a Monika Hlávková (Nadace Partnerství)
14:05Představení KLAR! programu a konceptu; Gernot Wörther (Klima- und Energiefonds)
14:25Představení KLAR! projektů ze 4 regionů; KLAR-manažeři (Freistadt, Sterngartl-Gusental, Inneres Salzkammergut, Bad Ischl-Ebensee)
15:05Přestávka na kávu
15:20Panelová diskuse: Vize a výměna zkušeností; KLAR-manažeři a Andreas Drack (Klimaschutzbeauftragter Land OÖ)
16:00Nabídka projektu ADAPTRegion AT-CZ a závěrečné slovo Simone Hinterhölzl-Tumfart (Klimabündnis OÖ)
16:05Networking (cca 30 min)
18:30Návrat do Českých Budějovic

Srdečně Vás zveme v rámci projektu ADAPTRegion AT-CZ, ve spolupráci s Horním Rakouskem, oddělením Ochrany životního prostředí k výměně zkušeností a navázání kontaktů. Pro účastníky je z projektu ADAPTRegion AT-CZ zajištěna a hrazena autobusová doprava z Českých Budějovic a zpět, občerstvení a tlumočení.

Další informace o projektu naleznete na www.adapterraawards.eu nebo https://www.at-cz.eu/adaptregion-at_cz.

Přihlásit se můžete do 3. května 2022 prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na emailu adam@eccb.cz.

Přihláška