Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Akce a projekty

Energy Centre České Budějovice pořádá zájezd na veletrh BIOEM 2022, který se uskuteční 18. června.

Energy Centre České Budějovice vás zve na konferenci Fotovoltaika a akumulace elektřiny, která se bude konat 1. června.

Energy Centre České Budějovice pořádá kurzy Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy.
Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

VÝ:KON - Konference pro samosprávu s tematickým zaměřením na úsporu energie a dopravní infrastrukturu

LES:KON - Konference pro soukromé vlastníky lesů a obce o možnostech, plánech a výhledech podpor pro lesy

Energy Centre České Budějovice Vás zve na webinář Zelené střechy a kde na ně získat dotaci.

Energy Centre České Budějovice Vás zve na webinář Jak a čím zateplit dům a kde získat dotaci.

Energy Centre České Budějovice Vás zve na webinář Jak a čím topit a kde získat dotaci.

Energy Centre České Budějovice Vás zve na webinář Fotovoltaika na střechy pro obytné budovy.

Využijte příležitost zúčastnit renomované mezinárodní konference s více než dvacetiletou tradicí. Konference WSED je určená jak pro odborníky a akademickou veřejnost, tak pro zástupce veřejné správy (na úrovni institucí EU i na úrovni národní, regionální i lokální), energické agentury, tak také zástupce firem, výrobce a dodavatele zařízení a technologií, poskytovale služeb, projektanty, developery, zástupce finančního sektoru a další zájemce.
Konferenci každým rokem navštíví více než 650 odborníků z více než 60 zemí světa!

V pátek 8. dubna 2022 organizuje již tradičně Energy Centre České Budějovice (ECČB) jednodenní autobusový zájezd pro zájemce z České republiky. 

Každý rok pořádáme mnoho zajímavých akcí!