Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Akce a projekty

Akce a projekty

2024

Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko v Kremsmünsteru.
Zdarma

Diskuze s odborníky

16. 4. 2024 ve Velešíně
Diskuze na téma, jak se snížit vaše náklady na energie, v bytě i domě, jak se dronem nebo kamerou měří účinnost fotovoltaiky nebo jak to nakonec bude s komunitní energetikou
Zdarma

Bambifest České Budějovice

10. - 11. 5. 2024
EČČB je již tradičně účastníkem akce pro děti BAMBIFEST. I v letošním roce připraví pro děti soutěžní aktivity - jízdu na koloběžkách , pennyboardech nebo solární autíčka, ...
Zdarma
Jednodenní autobusový zájezd na Veletrh úspor energie v rakouském Welsu pro zájemce z České republiky.
490,- Kč / osoba

Procházka s termokamerou

30. 1. 2024 ve Velešíně
Chcete se dozvědět něco o tom, jak se bránit před stoupajícími cenami energií, komunitní energetice, nebo aktuálních dotacích na energetické úspory, přidejte se k nám. Ukážeme vám, jak zjistit největší úniky tepla a co s nimi.
Zdarma

2023

Komunitní energetika - informace a inspirace z Horního Rakouska
zdarma
Komunitní energetika - informace a inspirace z Horního Rakouska
zdarma
Přeshraniční konference na téma: Fotovoltaika - trendy, technologie a příklady dobré praxe.
Zdarma
Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko v Hluboké nad Vltavou.
Zdarma
Energy Centre České Budějovice a MAS Pomalší ve spolupráci Knihovnou Velešín pořádají dne 26. září 2023 od 17:00 se v prostorách knihovny ve Velešíně besedu na téma "Dotace na energetické úspory“.
Zdarma

Náměstí se hýbe 2023

4. 9. 2023
ECČB se zúčastní již tradiční akce Náměstí se hýbe, kde budou tematické hry.
Zdarma
Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko.
Zdarma
Jednodenní autobusový zájezd na Veletrh úspor energie v rakouském Welsu pro zájemce z České republiky. 
490,- Kč / osoba
V rámci akce „Dny pro klima a energie“ měli naši energetičtí poradci přednášku na téma dotačních titulů Nová zelená úsporám, možnosti využití fotovoltaiky a komunitní energetika. Dále také proběhly workshopy na ZŠ Plešivec.

BAMBIFEST ČB

12.-13. 5. 2023
ECČB se účastnila již tradičního Bambifestu. Na stánku jsme po tyto 2 dny prezentovali možnosti úspor energie. Nechyběla spousta tematických her, projetí slalomu na koloběžce nebo vyrábění tematického odznaku.

Kurz "PENB"

16.-17. 3. 2023
I tento rok proběhl kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“, který ECČB zaštiťuje.

Archiv - Vybrané akce

ECČB realizovalo pro Jihočeský kraj projekt „Úspory energie, obnovitelné zdroje – spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko“.
Dne 14.12. se v zasedací místnosti Promenadenhofu v Linci konalo pod vedením LR Markuse Achleitnera, předsedy spolku, zasedání představenstva a valné hromady ECČB.
Energy Centre České Budějovice a Krasec pořádají přednášku spojenou s besedou na téma Úsporné a ekologické vytápění: rady, tipy, dotace v obci Vidov u Českých Budějovic, která se uskuteční 14. září 2022.
Zdarma

ADAPT Region

01.07.2020 - 31.12.2022
Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.
Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko
Zdarma
Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko
Zdarma
ECČB pořádalo zájezd z Jihočeského kraje na Veletrh BIOEM, který je největším veletrhem úspor energie a bytové výstavby v Dolním Rakousku.
Energetický poradce ECČB, Ing. Josef Šťastný, vystoupil v Klubu Aktiv s přednáškou “Úspory elektřiny v domácnosti a volba dodavatele elektřiny“.
V lednu opět proběhl vzdělávací kurz PENB, tentokrát v online formě. 9 hodin výuky a 7 hodin workshopu vedl zkušený lektor Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Účastníci kurzu obdrželi certifikát o úspěšném splnění kurzu „Energetický specialista s oprávněním ke zpracování Průkazů energetické náročnosti budov“.
Poslední z řad webinářů, které pořádalo ECČB, v tomto roce se věnoval problematice "Fotovoltaika na střechy pro obytné domy“. Cílem webináře bylo seznámit účastníky s fotovoltaickými systémy na střechách budov, konkrétní příklady realizací a zkušenostmi z praxe.
Energy Centre zastávalo na tomto interaktivním semináři v Brně roli partnera projektu. Tématy akce byly veřejná prostranství, budovy a krajina a jaká adaptační opatření jsou pro ně vhodná.
Akce byla uspořádána na náměstí Přemysla Otakara II. a tématy byla ekologická doprava a bezpečnost silničního provozu. ECČB se zapojilo do programu na svém stánku formou soutěží pro děti – jízda na koloběžce, poznávání vzorků paliv, vědomostní test a jiné aktivity.
Energy Centre se účastnilo festivalu, jehož cílem je prezentovat a ocenit filmová díla zabývající se světem vod, a rozšiřovat povědomí o problematice ochrany vod. ECČB se jakožto partner festivalu prezentovalo na stánku a poskytovalo poradenství, zejména v oblasti dešťové vody. V ten stejný den se také konaly Slavnosti vína, kde ECČB mělo také svůj stánek a seznamovalo veřejnost se svou činností.
V Táboře se tradičně odehrál Den země, formou výstavy a stánků na náměstí TGM. ECČB přispělo přednáškou Ing. Jaroslava Winklera, energetického poradce a špičkového odborníka.

V pátek 3. března 2023 organizuje již tradičně Energy Centre České Budějovice (ECČB) jednodenní autobusový zájezd pro zájemce z České republiky. 

Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko

Energy Centre České Budějovice a Krasec pořádají přednášku spojenou s besedou na téma Úsporné a ekologické vytápění: rady, tipy, dotace v obci Vidov u Českých Budějovic, která se uskuteční 14. září 2022.

Energy Centre České Budějovice pořádá kurzy Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy.
Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Každý rok pořádáme mnoho zajímavých akcí!