Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Akce a projekty

V pátek 3. března 2023 organizuje již tradičně Energy Centre České Budějovice (ECČB) jednodenní autobusový zájezd pro zájemce z České republiky. 

Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko

Energy Centre České Budějovice a Krasec pořádají přednášku spojenou s besedou na téma Úsporné a ekologické vytápění: rady, tipy, dotace v obci Vidov u Českých Budějovic, která se uskuteční 14. září 2022.

Energy Centre České Budějovice pořádá kurzy Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“. Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Dopady změny klimatu, které jsou čím dál více citelnější i v Evropě, staví společnost jak v Rakousku, tak v České republice před stejné nové výzvy.
Cílem projektu podpořeného Evropskou unií, v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika, je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Každý rok pořádáme mnoho zajímavých akcí!