Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Poskytujeme bezplatné a nezávislé poradenství, zabýváme se osvětou a vzděláváním v oblasti úspor energie a přeshraniční spoluprací Jihočeský kraj - Horní Rakousko

 

Energy Centre České Budějovice (ECČB) bylo založeno v roce 1998 spolkovou zemí Horní Rakousko a Jihočeským krajem jako instituce pro přeshraniční spolupráci. Postupně se mu podařilo úspěšně vybudovat pozici v jihočeském energetickém sektoru a etablovat se v této oblasti. Činnost ECČB se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v oblasti energetiky a úspor energie, podporu energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie, energetické poradenství a zvyšování informovanosti.

ECČB již 25 let zprostředkovává spolupráci mezi regiony Horního Rakouska a jižních Čech. Díky této intenzivní kooperaci mezi ECČB, Úřadem zemské vlády Horního Rakouska a Hornorakouským svazem pro úspory energie (OÖ Energiesparverband) se podařilo realizovat mnoho přeshraničních projektů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a aplikace nových energetických technologií.

Nový pracovní program Horní Rakousko - Jižní Čechy 2021-2025, který 9. června 2021 podepsali hejtman Horního Rakouska Mag. Thomas Stelzer a hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, je plánem pro ještě větší zintenzivnění spolupráce mezi oběma regiony.

Energy Centre České Budějovice hraje důležitou roli jako propojovací a informační platforma v oblasti energetiky a jejích aktuálních témat.

Pokračování dialogu a spolupráce v oblasti energetické udržitelnosti mezi oběma regiony, mimo jiné ve formě přeshraniční výměny odborníků, například v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti nebo elektromobility, zajistí bezpečnou a udržitelnou výrobu a dodávky energie jak v Horním Rakousku, tak v Jihočeském kraji.

 

V roce 2014 jsme se transformovali na zapsaný spolek.

Tým ECČB je tu pro vás

Mgr. Ivana Hlinková

jednatelka
Telefon: 387 312 580 Mobil: 777 03 03 25 Email: ivana@eccb.cz

Ing. Michaela Vopelková

projektová manažerka
Telefon: 387 312 580 michaela@eccb.cz

Bc. Olga Hintermüllerová

projektová manažerka
Telefon: 387 312 580 olga@eccb.cz

Mgr. Miroslav Adamec

projektový manažer
Telefon: 387 312 580 miroslav@eccb.cz

Mgr. Hana Berchová

projektová manažerka
Telefon: 387 312 580 hana@eccb.cz

Energetičtí poradci ECČB

Ondřej Pokorný, DiS.

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 ondrej@eccb.cz

Ing. Jiří Veselý

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 eccb@eccb.cz

Ing. Josef Šťastný

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 eccb@eccb.cz

Ing. Zdeněk Krejčí

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 eccb@eccb.cz

Ing. arch. Dita Měkotová

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 eccb@eccb.cz

Bc. Roman Mikeš, DiS.

energetický poradce
Tel.: 387 312 580 eccb@eccb.cz