Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Naše nabídka pro města a obce

Energy Centre České Budějovice (ECČB), poradenské středisko Jihočeského kraje, nabízí jihočeským městům a obcím bezplatné poradenství týkající se energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách.  
Pořádáme jednodenní exkurze po Jihočeském kraji a Horním Rakousku, kde prezentujeme zajímavé projekty, zařízení a technologie a umožňujeme navázání kontaktů s hornorakouskými zástupci měst, obcí, školami a dalšími.
Nechte si zasílat náš Zpravodaj pro města a obce, ve kterém vás informujeme o novinkách v oblasti úspor energie, dotací, obnovitelných zdrojů a legislativě spojené s těmito tématy.
Pokud připravujete nové investiční projekty ve své obci a váháte, jaká adaptační opatření jsou vhodná k realizaci, a jak vytvořit příjemné a dobře obyvatelné obce, pak je tento kurz přesně pro vás.

Dny energetického poradenství

Neformální setkání energetických poradců ECČB s občany jihočeských měst a obcí, které zahrnuje prezentace, diskuse na aktuální témata (dotace, rekonstrukce budov, zateplení, vytápění atd.) a případné individuální konzultace.
Kromě bezplatného poradenství nabízíme městům a obcím také placené odborné služby, které nejsou financovány z dotace. Mezi tyto služby patří zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky (např. pro dotace OPŽP) a měření termovizní kamerou s písemným protokolem.

Energy Centre České Budějovice (ECČB), poradenské středisko Jihočeského kraje, nabízí jihočeským městům a obcím bezplatné poradenství týkající se energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách.  

Důležitou součástí naší činnosti je také osvěta, organizace seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. Dále pořádáme exkurze (většinou jednodenní) po Jihočeském kraji a do Horního Rakouska, jejichž cílem je prezentovat zajímavé a inovativní projekty, domy, zařízení a technologie a umožnit navázání kontaktů s hornorakouskými zástupci měst a obcí, školami i dalšími osobami. Exkurze pořádáme "na míru", program sestavíme dle vašeho přání a představ, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Nechte si zasílat náš Zpravodaj pro města a obce, ve kterém vás informujeme o novinkách v oblasti úspor energie, dotací, obnovitelných zdrojů a legislativě spojené s těmito tématy.

Cílem projektu je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.

Jedná se o neformální setkání energetických poradců ECČB s občany jihočeských měst a obcí, jehož součástí je prezentace, beseda na aktuální témata (dotace, rekonstrukce budov, zateplení, vytápění atd.) a v případně zájmu i individuální konzultace. Dny energetického poradenství pořádáme bezplatně, na straně města či obce je zajištění prostoru, propagace (zpravodaj, místní rozhlas, vývěska), případně malé občerstvení. ECČB zajistí přednášející a bude informovat o konání akce prostřednictvím webových stránek ECČB, FB a elektronického zpravodaje. V zimních měsících lze Dny energetického poradenství rovněž spojit s měřením termovizní kamerou.

Kromě bezplatného poradenství můžeme městům a obcím nabídnout také odborné služby, které jsou placené, jelikož jejich vykonávání není možné financovat z dotace. Mezi tyto služby patří zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky (např. pro dotace OPŽP) a měření termovizní kamerou s písemným protokolem.