Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Fachgruppe Energie, Niederkappel

28. 6. 2022

Za účasti nového vedoucího Pracovní skupiny Energie za Jihočeský kraj, Ing. arch. Petra Hornáta a vedoucího PS za Úřad vlády Horního Rakouska dvorního rady Mag. Waltera Wösse se konalo přeshraniční zasedání této pracovní skupiny dne 28.06.2022 v obci Niederkappel v prostorách společnosti ÖkoFEN. Bylo zdůrazněno, že mnoho subjektů se v současné době ani tak nezabývá otázkou, jak vysoká bude cena energie, ale spíše je nutné řešit, zda energie jako komodita bude vůbec dostupná (především zemní plyn). Proběhla vzájemná výměna informací o úsporách energie ve veřejných budovách a o hledání nových zdrojů výroby energie, a to především z obnovitelných zdrojů.

Při prezentacích byl představen současný stav výroby a využití pelet v ČR a v Rakousku a také situace ve výrobě zařízení na spalování pelet a jejich uvádění na trh.

Účastníci setkání si poté prohlédli výrobní prostory společnosti ÖkoFEN. Navštívili montážní haly a následně staveniště, kde se staví evropská centrála společnosti ÖkoFEN a vysoce moderní logistické centrum a dozvěděli se, jak tato firma podporuje ekologickou výrobu elektřiny a elektromobilitu – používání elektromobilů zaměstnanci firmy.