Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Den země, Tábor

19. 8. 2021

Kvůli celosvětové epidemii poněkud netradičně se dne 19. srpna v Táboře uskutečnila již tradiční akce Den Země. Na náměstí TGM se přišlo podívat mnoho zvědavců, společnosti, které se na akci podílely, měly co nabídnout. Ukázaly nejen dětem, ale i dospělým, jak se správně třídí a jak se následně vytříděný odpad dále zpracovává a to nejen odpad komunální, ale i ten z velkých podniků. Následovala přednášková část konající se v prostorách veřejné knihovny, která nabídla pokrytí různých aktuálních oblastí týkajících se energie a životního prostředí. Energy Centre přispělo přednáškou Ing. Winklera, dlouholetého energetického poradce ECČB a špičkového odborníka na dotčenou problematiku. Tématem jeho příspěvku bylo rozúčtování nákladů v bytových domech a následná diskuse ukázala, že je to téma velmi palčivé a ani poučená veřejnost v něm zdaleka nemá jasno.