Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA ENERGIE

JIHOČESKÝ KRAJ - HORNÍ RAKOUSKO

Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko

Téma: Efektivní hospodaření s energií v podnikatelské sféře

Termín: 15.09.2020

Místo konání: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18

Přihláška na akci

PROGRAM:

9:30 – 10:00 hod. Uvítání a úvodní slovo
Milan Němeček, starosta města Vodňany
dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska
Ing. Luboš Průcha, Krajský úřad Jihočeského kraje

10:00 – 11:00 hod. Podnikový energetický management v čase klimatické krize?
Arne Springorum, HE Consulting

11:00 – 11:20 hod. Efektivní hospodaření s energií pro podniky v Horním Rakousku
Mag. Christine Öhlinger,OÖ Energiesparverband

11:20 – 11:40 hod. Pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko 2020
Aktuální projekty a výhled
Mgr. Ivana Hlinková, Energy Centre Č. Budějovice

12:00 – 14:00 hod. Prezentace a prohlídka podniku A. Pöttinger, spol. s r.o., Číčenická 1284/II, Vodňany

PÖTTINGER je rakouská rodinná firma, inovativní výrobce v oblasti zemědělské techniky, která patří k mezinárodní špičce ve svém oboru. Jedná se o specialistu v oblasti pěstování travních porostů, obdělávání půdy a výsevní technologie, který přispívá k trvale udržitelnému zvyšování efektivity, účinnosti a kvality v zemědělské výrobě.

14:00 – 15:00 hod. Společný oběd

15:00 – 15:30 hod. Závěrečná diskuze

15:30 hod. Závěr zasedání

Přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko se schází již od roku 2002, vždy 1x na území Jihočeského kraje a 1x v Horním Rakousku. Jejím cílem je vzájemná spolupráce a výměna informací a zkušeností v oblasti efektivního využívání energie. Vedoucím pracovní skupiny za Jihočeský kraj je Ing. Luboš Průcha, Krajský úřad Jihočeského kraje a za Horní Rakousko dvorní rada Mag. Walter Wöss z Úřadu vlády H. Rakouska.

Zasedání pracovní skupiny Energie jsou veřejná a bezplatná, je možné se jich zúčastnit po přihlášení se na emailu: ivana@eccb.cz nebo na tel.: 777 03 03 25, Mgr. Ivana Hlinková.