Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

 Projekt Úspory energie, obnovitelné zdroje – spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko

2022

ECČB realizovalo pro Jihočeský kraj projekt „Úspory energie, obnovitelné zdroje – spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko“. V rámci tohoto projektu probíhalo poradenství pro města a obce Jihočeského kraje zaměřené na potřeby obce a jejich obyvatel zaměřené především na témata:

- optimalizace tarifů a jističů u dodávek elektřiny do veřejných budov, event. změna dodavatele elektřiny a zemního plynu
- fotovoltaika na veřejných budovách
- úspory energie ve veřejných budovách 
- kogenerace do kotelen
- komunitní energetika.

Dále proběhl nezávislý průzkum veřejného mínění mezi obyvateli i zástupci obcí Jihočeského kraje, který realizovala společnost MEDIAN s.r.o. Z tohoto průzkumu vyplynula zajímavá fakta, například že bezmála 40 % dotázaných plánuje či zvažuje pořízení vlastní fotovoltaiky, zatímco pouhá 4 % má fotovoltaiku již nainstalovanou. Dále bylo zjištěno, že každý sedmý dotazovaný již v minulosti slyšel o ECČB nebo se s touto značkou setkal. Co se týče obcí, současným trendem je přijímání úsporných opatření, úpravy rozpočtů či odkládání plánovaných rekonstrukcí z důvodu energetické krize. Nastupujícím fenoménem jsou energetická společenství (komunitní energetika).

Jak vyplývá z grafu, zájem veřejnosti o témata související s energií je opravdu značný.

Dále byla v rámci projektu realizována propagační kampaň na podporu energetického poradenství a vydána brožura pro obyvatele Jihočeského kraje.