Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Seminář na téma „Jak úspěšně adaptovat na změnu klimatu naše města a obce“

9. 11. 2021

Dne 9. 11. 2021 se v Brně konal interaktivní seminář pro zástupce měst a obcí s názvem „World Café“, který organizovala Nadace Partnerství jako vedoucí partner projektu AdaptRegion AT-CZ a ECČB zde zastávalo roli partnera projektu. Tématy akce byly veřejná prostranství, budovy a krajina a jaká adaptační opatření jsou pro ně vhodná.

V případě prostranství se řešily zasakovací prvky, využití nepitné vody, retenční prvky na veřejných prostranstvích, oddílná kanalizace, zeleň, efektivní veřejné osvětlení, stínění veřejných prostor a parkovišť. V případě budov se řešila akumulace dešťové vody, snížení spotřeby vody, zeleň jakok součást projektu, PENB a zateplení budov, efektivní vytápění, větrání s rekuperací, vnější stínění a využívání místních obnovitelných zdrojů energie. Co se týče krajiny, tak témata diskuze byla následující: rozčlenění půdních bloků, péče o stávající prvky, revitalizace toků, zasakovací meze, vodní prvky (tůně, mokřady), zrušení meliorací a dobrá péče o půdu. Všechny výše zmíněná témata byla doplněna o příklady z praxe prezentovaná přítomnými starosty.