Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Vzdělávací kurz "PENB"

Leden 2022

Energy Centre České Budějovice zrealizovalo další vzdělávací kurz s názvem „Energetický specialista s oprávněním ke zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB)“. Kurz proběhl v termínech 6. 1.; 12. 1.; 25. 1. a 26. 1., a to online formou přes aplikaci Microsoft Teams. Výuka probíhala pod vedením zkušeného lektora a odborníka z praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov. Účastníci absolvovali 9 hodin online výuky a 7 hodin online workshopu, kde byl dán prostor pro dotazy. Kurzu se zúčastnilo 15 zájemců, kteří následně obdrželi certifikát o absolvování kurzu.