Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Workshopy Fokus Fotovoltaik

Říjen 2022

Od začátku března do konce října probíhal pod taktovkou spolku Energy Centre České Budějovice (ECČB) v Jihočeském kraji a Horním Rakousku projekt FOKUS FOTOVOLTAIKA – přeshraniční interaktivní hra a soutěž.

Projekt byl velmi úspěšný, celkem proběhlo v Rakousku pět workshopů, kterých se v úhrnu zúčastnilo 233 dětí z pěti hornorakouských a pěti jihočeských školních tříd. Za Jihočeský kraj se projektu zúčastnily školy: ZŠ Chlum u Třeboně, ZŠ Boršov nad Vltavou, ZŠ Fantova Kaplice, ZŠ Školní Kaplice a ZŠ Rudolfovská České Budějovice.

Hlavním tématem workshopů byla fotovoltaika, téma vysoce aktuální nejen v obou příhraničních regionech. Každý z workshopů byl doslova nabitý zajímavým programem. Začínalo se prezentací, následovala interaktivní společná hra rakouských a českých dětí, která obsahovala celkem deset stanovišť, přičemž školáci se při ní zábavnou formou mimo jiné naučili pár slov z druhého jazyka, neboť byla nutná kooperace i komunikace. V další fázi účastníci ve dvojicích sestavovali z připravených stavebnic autíčka na solární pohon, se kterými potom mohli venku závodit. Na závěr každého workshopu pak připadla individuální prohlídka Science Center Welios.

Další zábavnou aktivitou v rámci projektu byla soutěž pro jihočeské a hornorakouské školy, která spočívala v zábavném online kvízu, přičemž celkem deset vítězů vylosovaných ze správných odpovědí (pět z Rakouska a pět z jižních Čech) bylo odměněno edukativní solární stavebnici malého víceúčelového robota.

Projekt KPF/01/328 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím FMP v rámci programu INTERREG V – A Rakousko – Česká republika.