Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Zasedání představenstva a valná hromada ECČB

14. 12. 2022

Dne 14.12. se v zasedací místnosti Promenadenhofu v Linci konalo pod vedením LR Markuse Achleitnera, předsedy spolku, zasedání představenstva a valné hromady ECČB. Během zasedání byly prodiskutovány a odsouhlaseny následující dokumenty:

·         Zpráva o činnostech spolku za rok 2021

·         Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021

·         Zpráva za běžný rok 2022

·         Pracovní program pro rok 2023

·         Plánovaný rozpočet pro rok 2023

Za Jihočeský kraj se valné hromady a zasedání představenstva zúčastnil ing. arch. Petr Hornát, vedouci odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje.