Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

DeKLARed ADAPTRegions

Projekt na podporu rozvoje adaptačních modelových regionů a jejich přeshraniční spolupráce

Výzva k podávání žádostí

17. června 2024

Energy Centre České Budějovice připravuje pilotní testování adaptačních modelových regionů v Jihočeském kraji v rámci projektu DeKLARed ADAPTRegions, ATCZ00031.

Toto testování využívá metodu participativního adaptačního plánování, úspěšně realizovanou v Rakousku, kde se obce sdružují do tzv. adaptačních modelových regionů – KLAR! regionů. Úspěšnou přeshraniční výměnu know-how zajistí účast adaptačního manažera rakouského KLAR! regionu: Mühlviertler Kernland.

Text výzvy a formulář žádosti jsou k dispozici níže.

Výzva je otevřená do 17. července 2024 do 17:00.

Výstupy projektu:

  • Vznik přeshraniční tematické sítě
  • Přeshraniční akční plán spolupráce v oblasti adaptace na změnu klimatu
  • Inspirační manuál příkladů dobré praxe
  • Soubor podpůrných opatření pro obce při realizaci adaptačních opatření (akreditovaný kurz, odborné poradenství obcím při přípravě a realizaci investičních záměrů)
  • Akce pro veřejnost (konference, přeshraniční „Adapterra Awards“, putovní výstava)

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU:
01.01.2024 - 31.12.2027

VEDOUCÍ PARTNER:
Nadace Partnerství

ZKRATKA:
ADAPTRegion AT-CZ