Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Pracovní skupina Energie

JIHOČESKÝ KRAJ - HORNÍ RAKOUSKO

 

Téma:       Komunitní energetika - decentralizované zásobování energií z obnovitelných zdrojů

 

Datum:     14. 11. 2023

Místo:        WEDOS Internet a s., Podskalí, 374 41 Hluboká nad Vltavou

Přeshraniční Pracovní skupina Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko funguje od roku 2002. Podporuje dobrou spolupráci v oblasti energie mezi zúčastněnými regiony. Na administrativní úrovni probíhá pravidelně vzájemná výměna zkušeností ve formě přeshraničních zasedání pracovní skupiny, která se soustředí na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vedle odborných hledisek je kladen důraz i na osobní kontakt a poznávání zajímavých zařízení a firem.

Vedoucím PS Energie je za Jihočeský kraj Ing. Arch. Petr Hornát, vedoucí OREG Jihočeského kraje a za Horní Rakousko dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska. 

Zasedání pracovní skupiny Energie jsou veřejná a bezplatná.  Organizační garant: Mgr. Ivana Hlinková, ivana@eccb.cz, tel.: 777 03 03 25.

Program: 

09:30 - 10:00 Registrace a káva/čaj na uvítanou

10:00 - 10:20 Uvítání a úvodní slovo

  • Ing. Tomáš Jirsa, starosta, Hluboká nad Vltavou

  • dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska

  • Ing. Arch. Petr Hornát, Jihočeský kraj

10:20 - 10:50 Komunitní energetika v Horním Rakousku
Mag. Christine Öhlinger, OÖ Energiesparverband

10:50 - 11:20 Komunitní energetika v České republice
Ing. Jaroslav Klusák, PhD., Pražské společenství obnovitelné energie

11:20 - 11:35 Pracovní skupina Energie Horní Rakousko – Jihočeský kraj - Zpráva o realizovaných a plánovaných projektech
Mgr. Ivana Hlinková, Energy Centre České Budějovice

11:50 – 13:05 Prohlídka datových center DC1 a DC2 společnosti WEDOS Internet a.s.
Ukázka chlazení vzduchem (energeticky náročné) a olejem (efektivní), využití odpadního tepla pro ohřev vody v nedalekém koupališti

13:05 - 13:40 Energeticky účinné datové centrum - Chlazení moderní technologií a efektivní využití zbytkového tepla
Zástupce společnosti WEDOS Internet a.s.

13:40 - 14:45 Společný oběd

14:45 - 15:00 Diskuze a závěr

 

Přihláška na akci: