Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍ SKUPINA ENERGIE

JIHOČESKÝ KRAJ - HORNÍ RAKOUSKO

Zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko

Téma: Energetická situace – Výzvy bez hranic v Jihočeském kraji a Horním Rakousku

Termín: 30.11.2022

Místo konání:Městské kulturní středisko, Sídliště 710, Trhové Sviny

Přihláška na akci

PROGRAM:

09:30 – 10:00 hod. Registrace účastníků

10:00 – 10:15 hod. Zahájení a uvítání

  • Ing. David Štojdl, starosta města Trhové Sviny
  • dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska
  • Ing. Arch. Petr Hornát, Jihočeský kraj

10:15 – 11:00 hod. Energetická situace a vzrůstající ceny energií v ČR, opatření a jejich důsledky; fotovoltaika v ČR

Martin Sedlák, Ph.D., ředitel Svazu moderní energetiky

11:00 – 11:20 hod. Energetická situace v (Horním) Rakousku

dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska

11:20 – 11:40 hod. Fotovoltaika v Horním Rakousku, komunitní energetika s obnovitelnými zdroji a kampaň „Horní Rakousko šetří energii“

Mag. Christine Öhlinger, Hornorakouský svaz pro úspory energie

11:40 – 11:55 hod. Pracovní skupina Energie H. Rakousko - JČK – realizované a plánované projekty

Mgr. Ivana Hlinková, Energy Centre České Budějovice

11:55 – 12:15 hod. Prezentace Tepelného hospodářství města Trhové Sviny (THTS)

Bc. Ondřej Kolář, ředitel teplárny

12:15 – 12:30 hod. Zodpovězení dotazů a diskuze

12:30 – 13:15 hod. Společný oběd

13:15 – 14:30 hod. Prohlídka teplárny města Trhové Sviny (Pekárenská 1010, T. Sviny)

14:30 – 15:00 hod. Diskuze a závěr zasedání

Přeshraniční Pracovní skupina Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko funguje od roku 2002. Podporuje dobrou spolupráci v oblasti energie mezi zúčastněnými regiony. Na administrativní úrovni probíhá pravidelně vzájemná výměna zkušeností ve formě přeshraničních zasedání pracovní skupiny, která se soustředí na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vedle odborných hledisek je kladen důraz i na osobní kontakt a poznávání zajímavých zařízení a firem.

Vedoucím PS Energie je za Jihočeský kraj Ing. Arch. Petr Hornát, vedoucí OREG Jihočeského kraje a za Horní Rakousko dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska. 

Zasedání pracovní skupiny Energie jsou veřejná a bezplatná, je možné se jich zúčastnit po přihlášení se na emailu: ivana@eccb.cz nebo na tel.: 777 03 03 25, Mgr. Ivana Hlinková.