Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Pracovní skupina Energie

JIHOČESKÝ KRAJ - HORNÍ RAKOUSKO

 

Téma:      VODÍK – SPOLEČNÁ CESTA K ENERGETICKÉ TRANSFORMACI

 

Datum:      4. 6. 2024

Místo:        obecní úřad Kremsmünster, Rathausplatz 1, 4550  Kremsmünster

Přeshraniční Pracovní skupina Energie Jihočeský kraj - Horní Rakousko funguje od roku 2002. Podporuje dobrou spolupráci v oblasti energie mezi zúčastněnými regiony. Na administrativní úrovni probíhá pravidelně vzájemná výměna zkušeností ve formě přeshraničních zasedání pracovní skupiny, která se soustředí na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vedle odborných hledisek je kladen důraz i na osobní kontakt a poznávání zajímavých zařízení a firem.

Vedoucím PS Energie je za Jihočeský kraj Ing. Arch. Petr Hornát, vedoucí OREG Jihočeského kraje a za Horní Rakousko dvorní rada Mag. Walter Wöss, Úřad vlády Horního Rakouska. 

Zasedání pracovní skupiny Energie jsou veřejná, bezplatná a autobus z Českých Budějovic je zajištěn. Organizační garant: Mgr. Ivana Hlinková, ivana@eccb.cz, tel.: 777 03 03 25.

Program: 

Přihláška na akci: