Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Pracovní skupina Energie

30. 5. 2023

V úterý dne 30.05.2023 proběhlo v rakouské obci Walding každoroční zasedání FG Energie Fachgruppe. Z týmu ECČB se ho zúčastnily jednatelka Mgr. Ivana Hlinková, Bc. Olga Hintermüllerová a nově také praktikantka Anna Pavlátová. Tentokrát bylo zasedání věnováno tématu „Udržitelné energetické využití bioodpadů.“ Náplní programu bylo několik prezentací na toto téma, včetně prezentace Mgr. Ivany Hlinkové, kde informovala o plánovaných a realizovaných projektech jihočeského centra ECČB. Součástí programu byla také prohlídka bioplynové stanice a sušárny čistírenských kalů v společnosti Zellinger s.r.o. v hornorakouské obci Herzogsdorf.