Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Pracovní skupina Energie

30. 5. 2023

V úterý dne 30.05.2023 proběhlo v hornorakouské obci Walding zasedání Pracovní skupiny Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko. Tentokrát bylo zasedání věnováno tématu „Udržitelné energetické využití bioodpadů“. Náplní programu byla prezentace arch. Petra Hornáta, vedoucího odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje, který představil aktivity JČK v oblasti cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství, dále seznámení s aktuálním stavem využití bioplynu v ČR, které provedl Ing. Miroslav Kajan, prezentace Mag. Christine Öhlinger z OÖ Energiesparverband na téma Udržitelné teplo pro podniky a prezentace Mgr. Ivany Hlinkové, kde informovala o plánovaných a realizovaných přeshraničních projektech ECČB. Po přednáškové části následovala komentovaná prohlídka bioplynové stanice a sušárny čistírenských kalů ve společnosti Zellinger s.r.o. v hornorakouské obci Herzogsdorf.