Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Workshopy a přednáška v Českém Krumlově

25. 4. 2023 

Dne 25. dubna 2023 se na Základní škole Za Nádražím v Českém Krumlově konalo celkem pět workshopů. Tři z nich se zaměřovaly na téma využití solární energie a dva na téma efektivního vytápění. Těchto pěti workshopů se zúčastnili žáci devátých a osmých tříd, celkem 88 žáků. Workshopy jim poskytly příležitost se seznámit s principy využívání solární energie a efektivního vytápění, a představily jim praktické tipy a návody, které mohou uplatnit ve svém každodenním životě pro snížení energetické náročnosti.

Ve spolupráci s Městem Český Krumlov v rámci akce "Dny pro klima a energie" se konala přednáška, na které jako přednášející reprezentovali ECČB Ondřej Pokorný, DiS., a Ing. Josef Šťastný. Přednáška byla určena pro širokou veřejnost a zaměřovala se na témata dotačních titulů Nová zelená úsporám, možnosti využití fotovoltaiky a komunitní energetiku. Účastníci měli příležitost se seznámit s možnostmi finanční podpory pro ekologická opatření, výhodami fotovoltaických systémů a principy komunitní energetiky.