Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Mezinárodní konference 5. - 8. dubna 2022

World Sustainable Energy Days 2022

6 konferencí v jednom, více než 650 účastníků ze 60 zemí světa

Organizátor konference: OÖ Energiesparverband

Partner pro ČR: Energy Centre České Budějovice

Využijte příležitost zúčastnit renomované mezinárodní konference s více než dvacetiletou tradicí.

Konference WSED je určená jak pro odborníky a akademickou veřejnost, tak pro zástupce veřejné správy (na úrovni institucí EU i na úrovni národní, regionální i lokální), energické agentury, tak také zástupce firem, výrobce a dodavatele zařízení a technologií, poskytovale služeb, projektanty, developery, zástupce finančního sektoru a další zájemce.
Konferenci každým rokem navštíví více než 650 odborníků z více než 60 zemí světa!

Nový balíček EU „Fit for 55“ zrychluje směrem ke klimatické neutralitě. Energie je zodpovědná za 75% emisí skleníkových plynů, takže energetický přechod je zásadní!

Světové dny udržitelné energie (WSED) 2022 se zaměřují na dalekosáhlé změny v technologiích, strategiích a na trzích a na to, jak rychle postupujeme v přechodu na nové energie.

Během třídenní konference získáte:

  • cenné informace, přehled o evropských i mezinárodních trzích, politické situaci a legislativě, technologiích, business modelech, seznámíte se s výsledky nejnovějších výzkumů a studií
  • nové obchodní příležitosti, nabídky a kontakty
  • možnost setkání se a výměny zkušeností s řadou odborníků+
  • můžete navštívit konkrétní instalace a zařízení v rámci doprovodných exkurzí

6 konferencí na jednom místě

Konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina (simultánně tlumočeno do těchto dvou jazyků).

PŘIHLÁŠKA na konferenci World Sustainable Energy Days 2022 pro účastníky z ČR:

Zúčastním se následujících akcí / konferencí:*

Těšíme se na setkání s Vámi ve Welsu!

Kontakt pro dotazy:
Mgr. Ivana Hlinková
Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
Mobil: 777 03 03 25
ivana@eccb.cz
www.eccb.cz