Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Odborný seminář a setkání EKIS 2018

Mezinárodní konference 6. - 8. dubna 2022

World Sustainable Energy Days 2022

6 konferencí v jednom, více než 650 účastníků ze 60 zemí světa

Organizátor konference: OÖ Energiesparverband

Partner pro ČR: Energy Centre České Budějovice

Využijte příležitost zúčastnit renomované mezinárodní konference s více než dvacetiletou tradicí.

Konference WSED je určená jak pro odborníky a akademickou veřejnost, tak pro zástupce veřejné správy (na úrovni institucí EU i na úrovni národní, regionální i lokální), energické agentury, tak také zástupce firem, výrobce a dodavatele zařízení a technologií, poskytovale služeb, projektanty, developery, zástupce finančního sektoru a další zájemce.
Konferenci každým rokem navštíví více než 650 odborníků z více než 60 zemí světa!

Nový balíček EU „Fit for 55“ zrychluje směrem ke klimatické neutralitě. Energie je zodpovědná za 75% emisí skleníkových plynů, takže energetický přechod je zásadní!

Světové dny udržitelné energie (WSED) 2022 se zaměřují na dalekosáhlé změny v technologiích, strategiích a na trzích a na to, jak rychle postupujeme v přechodu na nové energie.

Během třídenní konference získáte:

  • cenné informace, přehled o evropských i mezinárodních trzích, politické situaci a legislativě, technologiích, business modelech, seznámíte se s výsledky nejnovějších výzkumů a studií
  • nové obchodní příležitosti, nabídky a kontakty
  • možnost setkání se a výměny zkušeností s řadou odborníků+
  • můžete navštívit konkrétní instalace a zařízení v rámci doprovodných exkurzí

6 konferencí na jednom místě

Konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina (simultánně tlumočeno do těchto dvou jazyků).

Vložné na konferenci World Sustainable Energy Days 2022 pro účastníky činí 115 EUR na osobu, která se přihlásí přes ECČB. Platba proběhne bezhotovostně na základě faktury, kterou vystaví organizátor konference, OÖ Energiesparverband.

  • Kompletní informace o programu všech akcí v rámci konference  naleznete na: www.wsed.at.

PŘIHLÁŠKA na konferenci World Sustainable Energy Days 2022 pro účastníky z ČR:

Zúčastním se následujících akcí/konferencí:*

Těšíme se na setkání s Vámi ve Welsu!

Kontakt pro dotazy:
Mgr. Ivana Hlinková
Energy Centre České Budějovice
Tel.: 387 312 580
Mobil: 777 03 03 25
ivana@eccb.cz
www.eccb.cz