Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Nová zelená úsporám

Dotační program administrovaný Státním fondem životního prostředí, který podporuje vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak právnické osoby nebo nabyvatele nového rodinného domu či bytu.

Možnosti využití dotace:
- rekonstrukce rodinných a bytových domů (zateplení, výměna oken a dveří)
- stavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu
- nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
- solární termické a fotovoltaické systémy
- zelené střechy
- využití tepla z odpadní vody
- systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
- výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
- pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Pravidlo 3+3+3 = za 9 týdnů peníze na účtu žadatele v případě bezchybného podání žádosti
- do tří týdnů po podání elektronické žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku
nebo je něco potřeba doplnit
- tři týdny na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací
- jakmile bude žádost schválena, bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace
na účet

V Energy Centre České Budějovice vám rádi bezplatně poradíme:
- jaká opatření jsou pro vás energeticky a finančně nejefektivnější
- jak tato opatření realizovat
- za jakých předpokladů na dotaci takzvaně „dosáhnete“
- se způsobem podání žádosti a nezbytnými přílohami
- s doklady potřebnými k doložení realizace

Součástí žádosti je odborný posudek (projekt a tzv. energetické posouzení). Energetické posouzení je placenou a kapacitně omezenou službou ECČB.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video