Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Novinky v oblasti energetické náročnosti budov
záznam webináře ČKAIT 23-09-2020

Obsah 1. a 2. části:
- vyhláška 264/2020Sb.
- aktuality ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií
- novela vyhlášky 78/2013 Sb. (264/2020 o energetické náročnosti budov)
- změny parametrů referenční budovy a nová podoba PENB
- standard „téměř nulových budov…“

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

Jak získat dotaci NZÚ na výměnu zdroje tepla (oblast podpory C)
Od 1.9.2022 bude zakázáno provozovat kotle I. a II. emisní třídy, již dnes je zakázán prodej kotlů III. a IV. emisní třídy.

NZÚ podporuje:
1. výměnu kotlů I. a II. emisní třídy (momentálně viz „Vztah mezi NZÚ a kotlíkovou dotací“)
2. výměnu lokálních a elektrických zdrojů tepla za TČ

Vztah mezi NZÚ a kotlíkovou dotací:
Pokud má občan možnost požádat o kotlíkovou dotaci, má tak učinit. Situace je ovšem taková, že 3. kolo kotlíkové dotace již proběhlo, ale jsou stále administrovány výsledky. Protože NZÚ považuje kotlíkovou dotaci za sále běžící, přestože již nejsou přijímány žádosti, není v současné době možné zažádat o výměnu kotlů na pevná paliva ani v kotlíkové dotaci, ani v NZÚ.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

Jak získat dotaci NZÚ na novostavbu (oblast podpory B)

Podoblasti:
B.0 dům s nízkou energetickou náročností – příspěvek až 150 tisíc Kč
B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností – příspěvek až 300 tisíc Kč
B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití OZE – příspěvek až 450 tisíc Kč

Posuzované parametry:
- měrná roční potřeba tepla na vytápění a měrná neobnovitelná primární energie
- tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy (stěn, stropů, podlahy)
- průvzdušnost obálky budovy (zjišťuje se tzv. Blower-door testem, který je dobré provést 2 x; jednou při hrubé stavbě a podruhé, když je objekt hotový)
- maximální teplota v místnosti v létě (musí se výpočtem prokázat, že orientace místnosti a
zastínění ohlídá, aby teplota nepřesahovala určitou mez)
- nutné řízené větrání a zpětné získávání tepla

Záměr snižování energetické náročnosti budovy je třeba již ve fázi přípravy projektu konzultovat s energetickým specialistou, protože jedině ve spolupráci energetického specialisty s projektantem dosáhnete projektu, který může uspět s žádostí o dotaci na nízkoenergetickou novostavbu z NZÚ.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

Jak získat dotaci NZÚ na zateplení domu (oblast podpory A)

1. rada: přistoupit k zateplení (snižování energetické náročnosti) komplexně – čím více uspoříme, tím vyšší dotaci získáme (neplánovat opatření ve smyslu „letos udělám fasádu, za 2 roky vyměním okna, pak možná strop)
2. poraďte se s odborníky – projektantem (zpracuje projekt) a energetickým specialistou (zpracuje energetický posudek = porovnání PENB před a po provedených opatřeních).

projektová dokumentace + energetické hodnocení = odborný posudek

Podání žádosti:
1. žádost podáme elektronicky – formulář žádosti nalezneme na www.novazelenausporam.cz
2. vyplněnou a elektronicky podanou žádost vytiskneme a podepíšeme
3. přiložíme přílohy (projektovou dokumentaci, krycí list, doklady prokazující vlastnictví domu…)
4. vše odešleme nebo odneseme na SFŽP

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

NZÚ - kdo může čerpat dotace a na co
Program administrovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP), zaměřený na úspory energií a na snižování energetické náročnosti objektu.

Podmínky pro rodinné domy:
Oblast A. Zateplení, výměna oken a dveří - výše příspěvku na m 2
Oblast B. Nízkoenergetická novostavby – příspěvky dle technických parametrů stavby
Oblast C. Zdroje tepla – výměna zdroje tepla, instalace solárních systémů, systém řízeného větrání s rekuperací

Doplňkové oblasti podpory (zelené střechy, využití tepla z odpadní vody, stínící technika, podpora na odborný posudek)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Mgr. Bohuslav Čtveráček, odborný poradce Energy Centre České Budějovice

Dešťovka - pro koho a kolik
Dešťovka (oficiální název: Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou) je dotační program
administrovaný Státním fondem životního prostředí.

Kategorie:
B.1 akumulace srážkové vody a její další využití k zalévání
B.2 akumulace srážkové vody, kterou následně využijeme i pro splachování alespoň jedné toalety v domě
C.1 předčištění tzv. šedé vody a její následné využití v domě, např. pro splachování
C.2 kombinace předčištěné šedé vody s akumulací srážkové vody

Kolik peněz můžeme dostat?
Na www.dotacedestovka.cz nalezneme kalkulačku, která ze znalosti půdorysné plochy objektu a potenciální plochy zavlažované zahrady vypočítá optimální objem akumulační nádrže. Žadatel může následně získat paušální částku:

20 tisíc Kč (B.1), 30 tisíc Kč (B.2), 45 tisíc Kč (C.1) nebo 60 tisíc (C.2) a k tomu 3,5 tisíce Kč x m3 (viz. optimální objem nádrže).