Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Regionální World Café České Budějovice

Zveme Vás na odborný seminář na téma -  Jak úspěšně adaptovat města a obce na změnu klimatu v rámci přeshraničního projektu ADAPTRegion AT-CZ

Kdy: 21. 4. 2022 10:00 – 13:30 hod.

Kde:  zasedací místnosti č. 108, v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice

Vstup: ZDARMA

Zveme starosty a zaměstnance obecních úřadů na setkání týkající se adaptačních opatření na změnu klimatu. Následovat bude diskuze zaměřená na výměnu názorů a zkušeností ohledně možných překážek a úspěšného zvládání jednotlivých kroků spojených se zaváděním zmiňovaných opatření.

Program:

10:00 – 10:05
Přivítání účastníků

10:05 – 10:25
Představení projektu AdaptRegion

10:25 – 10:45
Funkce vody a vegetace v místním klimatu. Pozitivní příklady řešení.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

10:45 – 11:00
Prezentace příkladů dobré praxe z dalších regionů ČR a česko-rakouského příhraničí
Mgr. Martin Ander, Ph.D.

11:00 – 11:20
Proces přípravy Adaptační strategie pro Město České Budějovice
Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora ČB

11:20 – 11:30
Prachatice – příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn a příklady konkrétních projektů
PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice

11:30 – 11:45
Nabídka výstupů projektu pro města a obce a přehled dotačních možností
RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech / Energy Centre České Budějovice

11:45 – 12:00
Přestávka na kávu

12:00 – 13:30
Diskuze ve skupinách podle typu řešených investičních projektů
Prezentace závěrů od jednotlivých pracovních stolů, společná diskuze

Přihláška