Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Kurz: Adaptace na změnu klimatu ve městech a obcích

Termín konání:

 • 3. října 2023
 • Hluboká nad Vltavou, ZOO Hluboká – vzdělávací centrum

Připravujete v rámci vaší obce investiční projekty a zvažujete, jaká adaptační opatření by bylo vhodné zavést? Jak čelit dopadům změny klimatu a jejím různým projevům – horko, sucho, přívalové deště atd.? Jak navrhnout a vytvořit prostředí, které bude i během horkých dní příjemné pro život?

Tento kurz s akreditací číslo AK/I-3/2023 udělenou MVČR je určen pro zástupce místní samosprávy, pracovníky úřadu, příspěvkových organizací a místních firem. Během sedmi vyučovacích hodin získají účastníci znalosti potřebné pro úspěšnou implementaci projektů.

Po absolvování kurzu obdrží účastníci potvrzení o absolvování, které potvrdí jejich zapojení do tohoto vzdělávacího programu.

Na co se můžete těšit:

 • uvidíte technologická řešení, které pomáhají efektivně hospodařit s energiemi, omezit letní přehřívání budov nebo udržitelně hospodařit s vodou,
 • budete se moct doptat na podrobnosti, jak tato řešení fungují v praxi,
 • rozšíříte si obzory ohledně adaptací na dopady klimatické změny a získáte tipy, jak s tématem v rámci obce pracovat či jak připravit kvalitní investiční projekt,
 • navštívíte adaptační opatření v ZOO Hluboká nad Vltavou
 • získáte novou inspiraci při výměně zkušeností s ostatními zástupci měst a obcí.

Program:

 • Změna klimatu a její dopady v česko-rakouském příhraničí - Doc. Jan Pokorný
 • Realizace adaptačních projektů ve městech a obcích – technologická a procesní řešení - Ing. Jiří Veselý a Mgr. Ing. Luděk Fráně
 • Oběd
 • Prohlídka areálu ZOO v Hluboké nad Vltavou a realizovaných adaptačních opatření - RNDr. Roman Kössl
 • Adaptační projekty zblízka
 • Inspirace z realizovaných projektů
 • Návrhy projektů řešené v obcích účastníků
 • Společná diskuse nad řešeními a návrhy projektů

 

Přihláška

Nebo se můžete hlásit na e-mailu: olga@eccb.cz