Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Bezplatné a nezávislé poradenství pro města a obce

Energy Centre České Budějovice (ECČB), poradenské středisko Jihočeského kraje, nabízí jihočeským městům a obcím bezplatné poradenství týkající se energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách.  

V rámci bezplatného poradenství poskytujeme např.:

  • konzultace při plánování energetických opatření (nové zdroje tepla, zateplování objektů, rekonstrukce veřejného osvětlení…)
  • konzultace při žádostech o dotace na snižování energetické náročnosti budov
  • poradenství v oblasti povinností vyplývajících ze zákona 406/2000 Sb. (PENB atd.)
  • informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, biomasa, solární a fotovoltaické systémy, malé vodní a větrné elektrárny)
  • asistenci při posuzování nabídek na zpracování energetických dokumentů nebo dodávek zařízení

Navštívit nás můžete v kanceláři na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích nebo přijedeme my za vámi. Poradenství na místě (přímo ve vaší obci) zdarma nabízíme pouze městům a obcím Jihočeského kraje a lze ho po předchozí domluvě spojit s měřením tepelných úniků budov termovizní kamerou, které je přínosné nejen v případě starších objektů, ale i v případě objektů nových či zrekonstruovaných. Toto měření (bez vypracování písemného protokolu) je rovněž bezplatné.

Mám zájem o konzultaci v naší obci o bezplatné termovizní měření: 

Bezplatné a nezávislé poradenství pro města a obce

V rámci bezplatného poradenství poskytujeme např.:

  • konzultace při plánování energetických opatření (nové zdroje tepla, zateplování objektů, rekonstrukce veřejného osvětlení…)
  • konzultace při žádostech o dotace na snižování energetické náročnosti budov
  • poradenství v oblasti povinností vyplývajících ze zákona 406/2000 Sb. (PENB atd.)
  • informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, biomasa, solární a fotovoltaické systémy, malé vodní a větrné elektrárny)
  • asistenci při posuzování nabídek na zpracování energetických dokumentů nebo dodávek zařízení

Navštívit nás můžete v kanceláři na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích nebo přijedeme my za vámi. Poradenství na místě (přímo ve vaší obci) zdarma nabízíme pouze městům a obcím Jihočeského kraje a lze ho po předchozí domluvě spojit s měřením tepelných úniků budov termovizní kamerou, které je přínosné nejen v případě starších objektů, ale i v případě objektů nových či zrekonstruovaných. Toto měření (bez vypracování písemného protokolu) je rovněž bezplatné.

 

Poradenství je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.   

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

poradenské středisko Energy Centre České Budějovice, zapsaný spolek, získalo od Jihočeského kraje individuální dotaci na poradenství pro města a obce Jihočeského kraje v oblasti hospodaření energií.

V rámci naplňování této dohody Vám nabízíme nezávaznou návštěvu, konzultaci a bezplatné poradenství (popř. také termovizní měření) např. k následujícím tématům:

- optimalizace jističů elektrické energie
- změna dodavatelů elektrické energie a plynu – porovnání a možnost úspor
- fotovoltaika na veřejných budovách
- úspory vytápění ve veřejných budovách – měření infrakamerou, identifikace případných stavebních defektů, možnosti fototermiky
- tepelná čerpadla – analýza situace, posouzení smyslu, odhad ceny, možnosti případných dotací
- stávající situace ve městě/obci a případné záměry v oblasti energetických opatření
- povinnosti ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií (PENB, energetické audity)
- zkušenosti s přípravou podkladů pro dotace OPŽP (zateplování budov, výměna zdrojů energie)
- povinnost výstavby novostaveb v téměř nulovém standardu
- instalace zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie – solární kolektory, fotovoltaika, biomasa, tepelná čerpadla…

Dále Vám nabízíme dodání příspěvků/článků do Vašeho obecního zpravodaje na aktuální témata z oblasti úspor energie a energeticky úsporné výstavby a rekonstrukce domů, vytápění, dotací, legislativy apod.

Pokud z úvodní konzultace vyplynou konkrétní potřeby Vašeho města nebo obce, jsme připraveni spolupracovat s přípravou podkladů (studie, projektová dokumentace atd.) a následnou realizací.

Náš tým má dlouholeté zkušenosti v oblasti hospodaření energií a organizace projektů a věříme, že spolupráce s námi bude pro Vaše město nebo obec přínosem.

Tato akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Mám zájem o konzultaci v naší obci / o bezplatné termovizní měření: