Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Soutěž pro školy ENERSOL

10. 2. 2022

ECČB jako partner podpořilo krajské kolo 19. ročníku soutěže středních škol „Enersol“, která se již tradičně koná v Táboře na SPŠ strojní a stavební. Na této akci se také prezentovalo účastníkům soutěže, distribuovalo své brožury a informovalo o svých činnostech a aktivitách a projektech.

Projekt Enersol vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000-2004 ve kterém měly vybrané školy a jejich učitelé možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku. Výsledkem tohoto projektu byla přeložená skripta, která však nenašla uplatnění na našich středních školách (témata nebyla akreditována jako ŠVP). Počátkem roku 2005 došlo k dohodě s MŽP, aby projekt byl realizován jako „národní program“ s tím, že kromě MŽP bude podpořen hejtmany jednotlivých krajů, MŠMT, NÚV a SFŽP. V tomto období se do projektu Enersol každoročně zapojují střední školy z 10 – 11 krajů.

Projekt má vytvořenou organizační a personální strukturu. V krajích pracují regionální centra, která řídí autorská kancelář projektu (Ludslavice 133, 768 52 Míškovice, j.herodes@tiscali.cz). Regionální centra zodpovídají za vytvoření sítě partnerských středních škol, která metodicky i odborně řídí k uplatnění jednotné metodiky a každoročně aktualizovaných pravidel. Průměrně je v jednotlivých ročnících zapojeno mezi 75 – 80 středními školami. Největší partnerská základna je v Praze (15 škol), na Vysočině (14 škol), Středočeském kraji (12 škol) a v Jihomoravském kraji (12 škol).

Metodika a pravidla jsou projednávány na radách partnerů, zejména třídenní konferenci uspořádané ve třetím týdnu měsíce července. Na metodice se podílí i Národní ústav pro vzdělávání, který deleguje tým svých expertů do role porotců na krajských konferencích a dále na celostátní a mezinárodní konferenci a přehlídce žákovských projektů.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé-koordinátoři EVVO.

Projektové práce jsou zaměřeny na témata OZE, energetické úspory a omezování emisí. Do projektu se mohou zapojit všechny školy, nejen technického zaměření. Velkou výhodou pro regionální centra je jejich spolupráce s gymnázii, ale i s obchodními akademiemi, stavebními a strojními průmyslovkami nebo středními zdravotnickými školami.

Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot (členové reprezentačních družstev).