Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Exkurze do Horního Rakouska

Sestavíme vám program na míru, dohodneme všechny prohlídky vč. odborného výkladu, popř. i společný oběd, zajistíme vám v případě potřeby tlumočení  a projektová manažerka ECČB pojede s vámi jako organizační garant celé akce.

Exkurze do Horního Rakouska

Program exkurze sestavujeme po dohodě s vyučujícím. V rámci exkurze je možné navštívit např. vodní, větrnou nebo fotovoltaickou elektrárnu, výtopnu na biomasu, bioplynovou stanici, nízkoenergetické a pasivní budovy, prohlédnout si úsporné veřejné osvětlení, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice pro elektromobily, Science Center Welios ve Welsu, Ars Electronica Center či Solar City v Linci apod.

Sestavíme vám program na míru, dohodneme všechny prohlídky vč. odborného výkladu, popř. i společný oběd, zajistíme vám v případě potřeby tlumočení  a projektová manažerka ECČB pojede s vámi jako organizační garant celé akce.

Kalkulace nákladů na vyžádání. Cena exkurze je součtem skutečně vzniklých nákladů, Energy Centre České Budějovice do ceny exkurze nekalkuluje žádný zisk, náklady na organizační zajištění akce a na účast projektové manažerky ECČB na exkurzi hradí ECČB.

Exkurze do Horního Rakouska

Sestavíme vám program na míru, dohodneme všechny prohlídky vč. odborného výkladu, popř. i společný oběd, zajistíme vám v případě potřeby tlumočení a projektová manažerka ECČB pojede s vámi jako organizační garant celé akce.

Program exkurze sestavujeme po vzájemné dohodě. V rámci exkurze je možné navštívit např. vodní, větrnou nebo fotovoltaickou elektrárnu, výtopnu na biomasu, bioplynovou stanici, nízkoenergetické a pasivní budovy, prohlédnout si úsporné veřejné osvětlení, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice pro elektromobily, Science Center Welios ve Welsu, Ars Electronica Center či Solar City v Linci apod.

Sestavíme vám program na míru, dohodneme všechny prohlídky vč. odborného výkladu, popř. i společný oběd, zajistíme vám v případě potřeby tlumočení  a projektová manažerka ECČB pojede s vámi jako organizační garant celé akce.

Kalkulace nákladů na vyžádání. Cena exkurze je součtem skutečně vzniklých nákladů, Energy Centre České Budějovice do ceny exkurze nekalkuluje žádný zisk, náklady na organizační zajištění akce a na účast projektové manažerky ECČB na exkurzi hradí ECČB.

V rámci exkurze navštívíte solární elektrárnu, kde studenti pochopí, jak funguje výroba energie ze slunce a jaký vliv má na životní prostředí.
Během exkurze se studenti seznámí s moderními technologiemi v oblasti větrné energie.
V Horním Rakousku se nachází mnoho vodních elektráren, které využívají vodní energii pro výrobu elektrické energie. Tato oblast se díky svým geografickým podmínkám a bohaté vodní síti stala významným centrem výroby obnovitelné energie.
Využití geotermální energie v horním Rakousku není omezeno pouze na výrobu elektřiny. Geotermální energie se zde využívá k vytápění obytných domů a budov. V Linci, největším městě Horního Rakouska, se nachází geotermální vrt, který slouží k vytápění přibližně 3 000 bytových jednotek.
Horní Rakousko je regionem, který se snaží snížit svou závislost na fosilních palivech a přecházet na obnovitelné zdroje energie. Využití biomasy je jedním z hlavních způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. Biomasa zahrnuje jak rostlinné materiály, tak i odpady, které mohou být využity jako palivo pro výrobu energie.
Využití bioplynu v Horním Rakousku přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepšuje kvalitu ovzduší. Bioplynové stanice zpracovávají organický materiál, který by jinak skončil na skládce nebo byl spálen, což by vedlo k uvolňování emisí skleníkových plynů. Využití bioplynu jako zdroje energie umožňuje efektivní využití organického materiálu a snižuje emise skleníkových plynů.
Moderní vědecké parky zaměřené na vědu, technologii a umění nabízejí fascinující výstavy, experimenty a aktivity, které umožní návštěvníkům objevovat neuvěřitelné světy technologického vývoje a inovace.
V Horním Rakousku existuje mnoho nízkoenergetických a pasivních domů, které jsou navrženy tak, aby využívaly přirozené zdroje energie, jako je slunce nebo geotermální energie a minimalizovaly tak energetickou spotřebu.
Exkurzi za obnovitelnou energetikou můžete obohatit o doplňkový program, díky kterému studenti prožijí nezapomenutelný den.