Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Vyšší Brod – klášter vytápěný biomasou

Navštivte s námi vyšebrodský klášter založený v roce 1259, který je jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem v Česku. Budovy kláštera a „poklady“, které klášter spravuje, představují jednu z nejvýznamnějších kulturních památek Jihočeského kraje. Po vzoru kláštera v Kremsmünsteru v Horním Rakousku zde bylo vybudováno moderní vytápění na štěpku o instalovaném výkonu 500 kW (je plánováno rozšíření na 1 MW), které bylo uvedeno do provozu v roce 2018. Oba dva systémy vytápění, jak ten vyšebrodský, tak hornorakouský, projektovala a zřídila rakouská firma ing. Aigner. Seznamte se s námi s dlouhou a zajímavou historií tohoto kláštera a zjistěte něco nového o udržitelném vytápění!

Je možné kombinovat s..

Větrná elektrárna Vorderweissenbach nabízí úchvatné výhledy a zajímavosti, které vás překvapí.
Navštivte větrnou elektrárnu Schenkenfelden a objevte, jak využití větru může přispět k udržitelnému rozvoji.