Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Fronius Sattledt

Vydejte se s námi také na exkurzi do firmy Fronius, která je znamenitým příkladem udržitelnosti. Výrobky firmy Fronius dosahují maximálního výkonu s použitím minimálního množství energie, vydrží téměř věčně a jsou vyráběny s ohledem na ochranu přírodních zdrojů. To vyžaduje řízení kvality na nejvyšší úrovni. Tyto hodnoty sdílí i pobočka firmy v Sattledtu, jednotlivé produkty dokončují za velmi přísných podmínek. V jedné z jejich divizí Perfect Welding se zaměřují na vytvoření dokonalého oblouku pro dosažení konstantně vysoké kvality svařování. Středem zájmu našich divizí Solar Energy a Perfect Charging je spolehlivé a plošné zásobování elektrickou energií. Exkurzí do této firmy nahlédnete pod pokličku fungování mezinárodního korporátu, a to jak ze stránky organizační, tak ze stránky technologické.