Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

FOKUS FOTOVOLTAIKA

Workshop je zaměřen na žáky ve věku přibližně od 12 do 15 let a má za cíl seznámit je s praktickými způsoby využití solární energie v každodenním životě. Tuto tématiku si účastníci projekce osvojí díky prezentaci, která se zaměřuje na klíčové aspekty solární energie a vysvětluje, jak může být tato energie využívána.

Další část workshopu je věnována stavbě modelu solárního autíčka, s nímž je možné v závěrečné části workshopu za slunečného počasí závodit. Účastníci si vyzkouší, jak se jejich solární autíčko chová, díky čemuž se žáci aktivně zapojí do workshopu. 

Workshop nabízí zajímavou a praktickou formu vzdělávání, která spojuje teoretickou i praktickou část a podporuje aktivní a zábavnou formu vzdělávání. 

Nositel projektu: Energy Centre České Budějovice, z.s.

Partner projektu: OÖ Energiesparverband

Doba realizace projektu: do 31.10.2022

Projekt hravou formou seznamuje žáky s praktickým využitím FV v každodenním životě a současně umožní přeshraniční interakci a výměnu s žáky z Horního Rakouska. Cílovou skupinou jsou žáci a žákyně jihočeských a hornorakouských škol ve věku cca 12 až 15 let. 

V rámci projektu se uskuteční online kvíz pro žáky (na jihočeské i hornorakouské straně - bude vylosováno 5 výherců z JČK a 5 z HR, kteří vyhrají solární stavebnici) a 5 jednodenních autobusových zájezdů do Science Center Welios ve Welsu, při kterých se vždy 1 jihočeská a 1 hornorakouská třída vzájemně seznámí, proběhne prezentace na téma FV, dále přeshraniční hra ve dvojicích - zábavné úkoly na stanovištích, za které žáci získají kód pro otevření „truhly s pokladem“, kde najdou model solárního auta a společně ho ve dvojicích sestaví. Poté budou uspořádány závody sestavených solárních autíček. Následně si všichni účastníci prohlédnou výstavu exponátů ve Weliosu.

 

Náklady na realizaci projektu KPF-01-328  jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím FMP v rámci programu INTERREG V – A Rakousko – Česká republika a z vlastních zdrojů ECČB, tj. škole nevznikají žádné náklady, zajistíme pro vás autobus, tlumočení a kompletní program.

Pokud máte zájem zúčastnit se s vaší třídou projektu Fokus Fotovoltaika, vyplňte prosím předběžnou přihlášku a my se vám obratem ozveme.

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici na tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, eccb@eccb.cz.