Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol

V rámci projektu Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol zorganizovalo Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s Hornorakouským svazem pro úspory energie (OÖ Energiesparverband) v listopadu a prosinci 2018 celkem 10 exkurzí. Čtyři exkurze směřovaly do hornorakouských technických středních škol, zbývajících šest do vzdělávacího centra WIFI v Linci, science centra Ars Electronica Center a dalších objektů. Žáci jihočeských škol prezentovali v hornorakouských školách svou školu, měli možnost prohlédnout si školu svých přeshraničních sousedů, získat informace o rozdílném vzdělávacím systému a porovnat vybavení odborných učeben a dílen. V několika případech byla navázána nová přátelství a přeshraniční spolupráce.

V rámci udržitelnosti projektu bude ECČB ve spolupráci s partnerem i nadále školám nabízet pomoc při navazování přeshraničních kontaktů a organizovat exkurze s odborným zaměřením.

Projekt je hrazen z Fondu malých projektů, z projektu číslo KPF-01-028 „Přeshraniční výměna hornorakouských a jihočeských technických škol“.