Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

(Ne)udržitelné kontrasty

Jak a kde se dá využít sluneční energie? To se žáci dozvědí a prakticky si ověří na workshopu (Ne)udržitelné kontrasty. Jaké pomůcky budou moci žáci při workshopu vyzkoušet? Solární vařič, funkční model fotovoltaického panelu a termovizní kameru.
Projekt (Ne)udržitelné kontrasty je podpořen dotačním programem Jihočeského kraje.

Není komín jako komín

Na tomto workshopu se žáci seznámí s různými druhy paliv, jejich dopadem na životní prostředí a naučí se rozdělávat oheň shora.
Krátké animované video, vzorky paliv, banner pro porovnání množství potřebné k získání jednotky tepla z jednotlivých druhů paliv, termovizní kameru a přenosné ohniště přivezou na workshop lektoři ECČB, kteří žákům m. j. prezentují pro životní prostředí nejšetrnější metodu rozdělání ohně.
Každý žák obdrží brožuru a vyučující pracovní listy pro následné ověření znalostí a další využití ve výuce.
Poplatek: 20,- Kč/žák, cestovné 6 Kč/km