Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Fokus Fotovoltaika

Workshop hravou formou seznamuje žáky s praktickým využitím FV v každodenním životě. Cílovou skupinou jsou žáci a žákyně ve věku cca 12 až 15 let. 

V rámci workshopu proběhne prezentace na téma FV a poté si žáci mohou sestavit model solárního auta se kterými budou uspořádány závody.

Projekt "Fokus Fotovoltaika" je financovaný z Fondu malých projektů a je určený pro jihočeské a hornorakouské školy (pro děti ve věku cca 12 - 15 let). 

Energie ve změně klimatu pro hornorakouské a jihočeské školy

Tento projekt je vážně pecka! Přečtěte si, co vašim žákům přinese:

1. Informace o důsledcích změny klimatu a tipy, jak ji lze zpomalit a přizpůsobit se jí
(vše ve formě názorné a hravé interaktivní prezentace).

2. Praktickou tvorbu vzorového adaptačního opatření s žáky v druhé části workshopu
(žáci budou ve skupinách tvořit přírodní obrazy ze stabilizovaného mechu, které ve třídách zůstanou). Veškerý materiál pro tvorbu i odborné vedení zdarma zajistíme. Vy už se pak jen budete těšit z výsledků své práce - mechové obrazy nejenže skvěle vypadají,ale také pohlcují hluk, bakterie, stabilizují vzdušnou vlhkost a působí blahodárně na psychiku.

3. Navázání kontaktů s dětmi z rakouské školy, která se workshopu zúčastní s českými dětmi, buď osobně, nebo online. Profesionální tlumočení je zajištěno.

Máte-li chuť se do projektu zapojit, neváhejte, počet míst je omezený, doba trvání projektu také (konec již 30. června 2022)!

Bližší informace Vám ráda podá Michaela Vopelková na telefonu 777 634 940.

Projekt KPF/01/240 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a to prostřednictvím FMP v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

(Ne)udržitelné kontrasty

Jak a kde se dá využít sluneční energie? To se žáci dozvědí a prakticky si ověří na workshopu (Ne)udržitelné kontrasty. Jaké pomůcky budou moci žáci při workshopu vyzkoušet? Solární vařič, funkční model fotovoltaického panelu a termovizní kameru.
Projekt (Ne)udržitelné kontrasty je podpořen dotačním programem Jihočeského kraje. Workshop je zdarma.

Jak šetřit energii

Změna klimatu je tu ...  zmírnit dopady můžeme úsporami energie, díky kterým můžeme ušetřit i finančně. Důležitá je i adaptace - jaká opatření můžeme reagovat na tuto změnu? Součástí přednášky je i interaktivní hra. Prezentaci Vám také rádi upravíme na míru. Workshop je zdarma.

Není komín jako komín

Na tomto workshopu se žáci seznámí s různými druhy paliv, jejich dopadem na životní prostředí a naučí se rozdělávat oheň shora.
Krátké animované video, vzorky paliv, banner pro porovnání množství potřebné k získání jednotky tepla z jednotlivých druhů paliv, termovizní kameru a přenosné ohniště přivezou na workshop lektoři ECČB, kteří žákům m. j. prezentují pro životní prostředí nejšetrnější metodu rozdělání ohně.
Každý žák obdrží brožuru a vyučující pracovní listy pro následné ověření znalostí a další využití ve výuce. Workshop je zdarma.

Kufr s měřicími přístroji

Kufr vybavený přístroji na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie včetně návodu k použití a metodiky.
Kufr obsahuje: měřič spotřeby energie, luxmetr, měřič CO2, teploty a vlhkosti, měřič elektromagnetického záření, spořič vody do WC, perlátor, měrku průtoku vody, různé druhy žárovek, stolní lampu, zásuvkovou lištu a manuál.
Zapůjčení ZDARMA, dopravu hradí škola.

Termíny zapůjčení kufrů si prosím rezervujte na našem emailu eccb@eccb.cz.