Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

(Ne)udržitelné kontrasty

Jak a kde se dá využít sluneční energie? To se žáci dozvědí a prakticky si ověří na workshopu (Ne)udržitelné kontrasty. Jaké pomůcky budou moci žáci při workshopu vyzkoušet? Solární vařič, funkční model fotovoltaického panelu a termovizní kameru.
Projekt (Ne)udržitelné kontrasty je podpořen dotačním programem Jihočeského kraje. Workshop je zdarma.

Jak šetřit energii

Změna klimatu je tu ...  zmírnit dopady můžeme úsporami energie, díky kterým můžeme ušetřit i finančně. Důležitá je i adaptace - jaká opatření můžeme reagovat na tuto změnu? Součástí přednášky je i interaktivní hra. Prezentaci Vám také rádi upravíme na míru. Workshop je zdarma.

Není komín jako komín

Na tomto workshopu se žáci seznámí s různými druhy paliv, jejich dopadem na životní prostředí a naučí se rozdělávat oheň shora.
Krátké animované video, vzorky paliv, banner pro porovnání množství potřebné k získání jednotky tepla z jednotlivých druhů paliv, termovizní kameru a přenosné ohniště přivezou na workshop lektoři ECČB, kteří žákům m. j. prezentují pro životní prostředí nejšetrnější metodu rozdělání ohně.
Každý žák obdrží brožuru a vyučující pracovní listy pro následné ověření znalostí a další využití ve výuce. Workshop je zdarma.

Kufr s měřicími přístroji

Kufr vybavený přístroji na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie včetně návodu k použití a metodiky.
Kufr obsahuje: měřič spotřeby energie, luxmetr, měřič CO2, teploty a vlhkosti, měřič elektromagnetického záření, spořič vody do WC, perlátor, měrku průtoku vody, různé druhy žárovek, stolní lampu, zásuvkovou lištu a manuál.
Zapůjčení ZDARMA, dopravu hradí škola.

Termíny zapůjčení kufrů si prosím rezervujte na našem emailu eccb@eccb.cz.