Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Pomůžeme vám získat dotace na energeticky úsporná opatření

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, KOTLÍKOVÉ DOTACE, OPŽP, DEŠŤOVKA...

Novinky v Nové zelené úsporám

V polovině září 2018 představilo Ministerstvo životního úprostředí ČR novinky v programu Nová zelená úsporám, který je určen na zateplování, výstavbu nových domů a využití obnovitelných zdrojů energie. Cílem je přizpůsobit program aktuálním trendům v oblasti energetických úspor a snaha dále zjednodušit administraci a tím možnost získání dotace zpřístupnit většímu počtu žadatelů.

Zásadní novinkou je možnost realizovat zateplení domu svépomocí. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku stavebních firem je toto takovým malým bonusem pro zručné vlastníky domů. Zůstává však nutnost zajistit si odborný technický dozor.

Dalším rozšířením nabídky je možnost čerpání dotace na venkovní stínící techniku v podobě předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují v letních měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace se pohybuje od 500 - 1000 Kč/m2.

Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je možné získat částku 150 tisíc Kč na lepší nízkoenergetický dům. V domě musí být však instalováno řízené větrání s rekuperací.

Změny a novinky se dotkly i využití obnovitelných zdrojů. Nově je možné získat dotaci na kombinaci fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem a to 150 tisíc Kč. Při výměně zdroje odpadla nutnost mít objekt současně zateplený a dochází k navýšení podpory za instalaci plynového kondenzačního kotle.

Snahou je i další zjednodušení při vyřizování a administraci dotace, komunikace a zasílání některých dokumentů bude probíhat elektronickou formou a některé dříve nutné dokumenty odpadají.

Rádi vám poradíme, jak finanční prostředky, které tento program nabízí, účelně využít ke zlepšení vašeho bydlení a snížení nákladů na energie.

Novinky v Dešťovce

1.10.2018 odstartovalo nové kolo programu Dešťovka, který je zaměřen na akumulaci srážkové vody. Program doznal několika změn:

  • O dotaci na základní systém (akumulaci srážkové vody k zalévání zahrady) mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí)
  • Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale nově i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou však povinni doložit).
  • Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců
  • Možnost podání žádosti včetně požadovaných dokumentů elektronickou formou (přes informační systém programu nebo datovou schránkou).

Oblasti a výše podpory:

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady - dotace až 55 tisíc Kč
  • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti - dotace až 65 tisíc Kč
  • Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové - dotace až 105 tisíc Kč