Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Nová zelená sporám - od září 2023

Pomůžeme vám získat dotace na energeticky úsporná opatření

Program je určen pro celý bytový segment - rodinné domy, trvale obývané rekreační objekty a bytových domů po celé ČR.

Nová zelená úsporám přináší širokou nabídku dotací, která zahrnuje nejen podporu pro zateplení a výměnu oken stávajících objektů, ale také podporu pro výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, instalaci řízeného větrání a solárních systémů. Z programu Nová zelená úsporám lze žádat také o dotaci na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelených střech, hospodaření s dešťovou vodou a zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily.

U některých opatření došlo k navýšení dotace či zjednodušení podmínek a je tak možné využít tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Například u rodinných domů lze za každé další opatření získat bonus v řádu desítek tisíc korun.

Pokud někdo stále využívá jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2024 totiž bude provoz těchto původních zdrojů zakázán.

Příjem žádostí bude zahájen v září 2023 a očekává se, že potrvá přibližně do poloviny roku 2028. Veškerá administrace žádostí probíhá online přes dotační portál AIS SFŽP.

Oprav dům po babičce

Program Oprav dům po babičce je nový dotační program v rámci programu Nová zelená úsporám. Jeho cílem je poskytnout domácnostem finanční podporu až ve výši 1 milionu korun na komplexní zateplení rodinného domu.

Hlavním rozdílem oproti klasickému programu Nová zelená úsporám je, že v rámci programu Oprav dům po babičce žadatel obdrží celou částku dotace předem. Na rozdíl od standardního programu NZÚ, kde se dotace vyplácí až zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Cílem programu je motivovat domácnosti k provedení kvalitního zateplení a zároveň podporovat využívání existujících neúsporných budov namísto dalšího rozšiřování stavební činnosti do volné krajiny.

Pomůžeme vám získat dotace na energeticky úsporná opatření

Nová zelená úsporám – od září 2023

Program je určen pro celý bytový segment - rodinné domy, trvale obývané rekreační objekty a bytových domů po celé ČR.

Nová zelená úsporám přináší širokou nabídku dotací, která zahrnuje nejen podporu pro zateplení a výměnu oken stávajících objektů, ale také podporu pro výstavbu nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, instalaci řízeného větrání a solárních systémů. Z programu Nová zelená úsporám lze žádat také o dotaci na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelených střech, hospodaření s dešťovou vodou a zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily.

U některých opatření došlo k navýšení dotace či zjednodušení podmínek a je tak možné využít tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Například u rodinných domů lze za každé další opatření získat bonus v řádu desítek tisíc korun.

Pokud někdo stále využívá jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2024 totiž bude provoz těchto původních zdrojů zakázán.

Příjem žádostí bude zahájen v září 2023 a očekává se, že potrvá přibližně do poloviny roku 2028. Veškerá administrace žádostí probíhá online přes dotační portál AIS SFŽP.

Oprav dům po babičce

Program Oprav dům po babičce je nový dotační program v rámci programu Nová zelená úsporám. Jeho cílem je poskytnout domácnostem finanční podporu až ve výši 1 milionu korun na komplexní zateplení rodinného domu.

Hlavním rozdílem oproti klasickému programu Nová zelená úsporám je, že v rámci programu Oprav dům po babičce žadatel obdrží celou částku dotace předem. Na rozdíl od standardního programu NZÚ, kde se dotace vyplácí až zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Cílem programu je motivovat domácnosti k provedení kvalitního zateplení a zároveň podporovat využívání existujících neúsporných budov namísto dalšího rozšiřování stavební činnosti do volné krajiny.

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro bytové domy

Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému bydlení.

Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZÚ žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.

U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.

Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online.