Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Program NZU Light

Nově také poskytujeme poradenství k programu NZU Light, který se zaměřuje na finanční podporu na zateplení domu, a to seniorům a osobám s nižšími příjmy . Zabýváme se převážně žádostmi od lidí, majících trvalý pobyt v Českých Budějovicích.

Nová zelená úsporám Light je program, jehož cílem je poskytnutí finanční podpory nízkopříjmovým domácnostem na zateplení domu, výměnu oken či dveří. Žádat o podporu mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo pobírali příspěvek na bydlení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

-          Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.

-          Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč a max. 100%.

-          Výše podpory: viz tabulka

Zateplení fasády
Požadovaná celková minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm.

Zateplení střechy
Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.
Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Zateplení stropu pod půdou
Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce
Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm.

Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem
Zateplení bude provedeno v celém půdorysu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce.
Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 120mm.

Výměna oken
Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
Nově instalovaná okna musí být zasklena izolačním 3-sklem a mít tloušťku rámu minimálně 70mm.

Výměna vchodových dveří
Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové.
Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

Podání žádosti
START příjmu žádostí od 9. ledna 2023

Více informací, včetně toho pro koho je podpora přesně určená nebo jak o podporu žádat, Vám sdělí naši zaměstnanci, kteří Vám s podáním žádosti rádi pomohou.

Kontakt: https://eccb.info/kontakt/

Užitečné odkazy

Web NZU Light - https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Mapa působnosti MAS – pokud žadatel bydlí mimo ČB (jejichž zaměstnanci se starají o administraci) - http://databaze.nsmascr.cz/uzemi.php

EKIS – pokud žadatel bydlí na území ČB - https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

Závazné pokyny – kompletní podmínky k programu ke stažení zde: https://novazelenausporam.cz/dokument/3060

 

MANUÁL K NZU LIGHT

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022. Zároveň musí žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírat ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Jinak je nutné, aby žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

KDE ŽADATEL BYDLÍ
Pokud žadatel bydlí v oblasti mimo ČB, tak administrace budou dělat MAS – zjistit pod jakou MAS spadá a odkázat na kontaktní osoby.

MAPA PŮSOBNOSTI MAS: http://databaze.nsmascr.cz/uzemi.php

Pokud bydlí v ČB a okolí, tak administrace budou dělat poradci EKIS

KONTAKTY NA EKIS:  viz. níže

Další informace k tomuto tématu naleznete zde: https://mas.sdruzeniruze.cz/nova-zelena-usporam-light-jak-o-ni-pozadat/