Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

 NEO - Návrh energeticky úsporných opatření

NEO poskytuje možnost vytvoření individuálního Návrhu energeticky úsporných opatření pro každou nemovitost. Naši energetičtí specialisté provedou v Jihočeském kraji zdarma základní zhodnocení renovačního potenciálu budovy, navrhnou úsporná opatření, která reflektují stav budovy a především zohlední potřeby klienta. Součástí konceptu řešení bude také odhad nákladů spojených s realizací navrhovaných opatření, informace o dostupných dotačních příležitostech a možnosti dalšího postupu.

Díky programu NEO mají vlastníci rodinných a bytových domů možnost vytvořit plán renovací, který lze realizovat najednou nebo postupně, a tím dlouhodobě snížit svou spotřebu energie.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Objednávka zpracování Návrhu energeticky úsporných opatření