Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Energetické služby

Energetické služby

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

PENB je certifikační dokument sloužící k srozumitelnému vyhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti na provoz vytápění a chlazení, přípravy teplé vody, osvětlení a případně nuceného větrání. Dále PENB slouží k vyhodnocení splnění požadavků na snižování energetické náročnosti dle zákona a bývá povinnou přílohou ke stavebnímu řízení.

Povinnost opatřit si PENB platí v těchto případech:

  • výstavba nové budovy
  • rozsáhlejší rekonstrukce stávající budovy
  • prodeji budovy nebo ucelené části (např. bytu)
  • pronájem budovy nebo ucelené části (např. bytu)

Odborné posudky a analýzy

Především pro dotační tituly jako například Nová zelená úsporám nebo pro Operační programy bývá povinnou přílohou určitý typ odborného dokumentu sloužícího k prokázání dosažených úspor či parametrů programu.

Dále umíme zpracovat případové studie např. při změně zdroje vytápění s ohledy na ekonomickou návratnost nebo výpočet tepelné ztráty objektu.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ("PENB")

PENB je certifikační dokument sloužící k srozumitelnému vyhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti na provoz vytápění a chlazení, přípravy teplé vody, osvětlení a případně nuceného větrání. Dále PENB slouží k vyhodnocení splnění požadavků na snižování energetické náročnosti dle zákona a bývá povinnou přílohou ke stavebnímu řízení.

Povinnost opatřit si PENB platí v těchto případech:

  • výstavba nové budovy
  • rozsáhlejší rekonstrukce stávající budovy
  • prodeji budovy nebo ucelené části (např. bytu)
  • pronájem budovy nebo ucelené části (např. bytu)

ODBORNÉ POSUDKY A ANALÝZY

Především pro dotační tituly jako například Nová zelená úsporám, Dešťovka nebo pro Operační programy bývá povinnou přílohou určitý typ odborného dokumentu sloužícího k prokázání dosažených úspor či parametrů programu.

Dále umíme zpracovat případové studie např. při změně zdroje vytápění s ohledy na ekonomickou návratnost nebo výpočet tepelné ztráty objektu.