Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Přehled aktuálních dotačních titulů a důležité kontakty

SOUKROMÉ OSOBY

Program Nová zelená úsporám

Program podporuje investice do energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech. Příspěvek až 50% lze získat na zateplení, výměnu oken, výměnu zdrojů tepla na vytápění, instalaci solárních systémů a dalších opatření.
Bližší info: www.novazelenausporam.cz

Program Nová zelená úsporám Light

Program je zaměřen pro nízkopříjmové domácnosti (důchodci, invalidní důchodci nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení) na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů. Finanční podpora je až do výše 100% nákladů a lze ji čerpat i dopředu formou zálohy.
Bližší info: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

OBCE a VEŘEJNÉ INSTITUCE

Operační program životní prostředí

Program je mj. zaměřen na snižování energetické náročnosti a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Podpora vypisována formou časově a finančně omezených výzev.

Bližší info: www.opzp.cz

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Národní plán obnovy

Modernizační fond

Bližší info: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/