Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Úspory vody

Odebíráme-li vodu z veřejné sítě, při jejím šetření si vodu paradoxně relativně zdražujeme, protože nám distributor účtuje i náklady na údržbu sítě, které jsou prakticky konstantní a nezávislé na množství protékající vody. V případě teplé vody přináší šetření kromě úspory vody samotné i úsporu tepla na její ohřátí. Voda ze sítě v rozvodech v domácnostech je vesměs voda pitná. Dříve narození si vzpomenou, že v domech bývaly dva rozvody studené vody - pokud ovšem tam vůbec nějaký rozvod byl a nekončil už v „pumpičce“ v ulici – a sice pitné a užitkové. Už z tohoto faktu plynou náměty na šetření zejména pitnou vodou. Přece není nutno splachovat záchody nebo zalévat květiny pitnou vodou z vodovodu. K tomu postačí, je-li to v místě možné, voda ze studny, dešťová voda nebo už jednou použitá pitná voda.

Pro šetření vodou jsou k dispozici i jednoduché technické prostředky, které si každý snadno namontuje:

Úsporné sprchové hlavice dokážou uspořit až 50% vody tím, že do vody přimíchávají vzduch, aniž by se tím ovlivnil komfort sprchování. Stejný efekt má spořič, který se namontuje mezi stávající sprchovou hlavici a sprchovou hadici.

Úsporný perlátor se montuje na výtok do umývadla nebo dřezu a díky usměrněn a provzdušnění proudu vody omezí průtok, ale tak, že se to opět neprojeví na komfortu mytí rukou nebo nádobí.

Pokud bychom si chtěli pořídit nějaké zařízení pro využívání dešťové vody, můžeme požádat o podporu. Dřívější program podpory Dešťovka byl zařazen do souboru podporovaných zařízení programu Nová zelená úsporám. Využívání dešťové vody nemusí být jen sud pod okapem a dešťová voda sloužit jen pro zalévání.

Podpora je odstupňována podle velikosti a složitosti zařízení. Základním systémem je opravdu jen zásobní nádrž a účelem je zálivka. Dalším stupněm je potom využití dešťové vody v domě jako užitkové vody, například pro splachování WC a zálivka je jen doplňující využití. Třetí stupeň podpory pracuje potom s vyčištěnou odpadní vodou jako vodou užitkovou a pro zálivku a nejvyšší podpora pak náleží za systém se dvěma akumulačními nádržemi pro vyčištěnou a dočištěnou odpadní vodu a pro dešťovou jako užitkovou a pro zálivku.

Akumulovaná voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot. Doporučuje se instalovat akumulační nádrže pod úrovní terénu nebo v určených technických prostorách staveb. Tou odpadní vodou se rozumí voda z umyvadel, van, sprch či dřezů neobsahujících fekálie a moč.

Výše podpory může být v rozmezí 27 až 105 tisíc Kč.