Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Úsporná jízda v automobilu

Ať se nám to líbí či nelíbí, ať chceme či nechceme, automobil nás provází doslova od začátku do konce života. Individuální doprava pak dopřála lidskému pokolení předtím nepoznanou svobodu. Prakticky každý člověk bez omezení jízdními řády hromadné dopravy a relativně levně může kdykoli se mu zachce přejet na druhý konec republiky, nebo i k moři. Díky automobilům se nevylidnil venkov. Lidé mohou dojíždět do práce, rozvážet děti do školek a do zájmových kroužků. A někteří podnikatelé, třeba majitelé malých stavebních firem ve svých automobilech prakticky žijí.

A protože převážnou část automobilů pohání a ještě dlouho bude pohánět spalovací motor, který produkuje emise a také cena paliva spíše roste, než klesá, úsporný styl jízdy je žádoucí. Jaké věci rozhodují o tom, aby spotřeba energie pro jízdu byla co nejmenší?

Pro pohyb tělesa, tedy i automobilu platí základní zákony mechaniky jako tření, odpor vzduchu, valivé odpory, nakloněná rovina, zákon o klidu a rovnoměrném přímočarém pohybu, setrvačnost atd.

Technický stav. Vůz musí být v pořádku. Všechna pohyblivé části musí pracovat zlehka. To znamená kvalitní motorový olej, náplně převodovek a rozvodovek, čistý filtr motorového oleje a nasávaného vzduchu, správně nahuštěné pneumatiky. Ostatně víte, že i pneumatiky mají své energetické štítky?

Náklad. Předpokládejme, že je řeč o osobních automobilech a že je tedy třeba vozit sebou jen nejnutnější předepsanou výbavu, v zimě, pokud jezdím v horách, přidám sněhové řetězy a lopatu na sníh. Jedeme-li ve čtyřech, vyndám, mám-li ji, třetí řadu sedadel. Pokud mě čekají jen kratší pojížďky, nemusí sebou vozit sem a tam plnou nádrž.

Odpor vzduchu. Odstraňte střešní nosiče zavazadel, pokud nepotřebujete zrovna něco převážet na střeše a to včetně prázdných střešních boxů. Pokud parkujete v zimě venku, odstraňte ze střechy všechen sníh. Kromě toho, že vrstva sněhu zvětšuje aerodynamický odpor, rozhodně nepřispívá k bezpečnosti provozu a navíc za jízdu se sněhem na střeše se rozdávají pokuty.

Plynulost jízdy. Takže automobil je po servisu, prázdný a čistý, teď už je to jen na řidiči. V počátcích automobilismu, kdy automobily byly spíše výsadou vyšších vrstev, si majitelé pořizovali i řidiče. Až do šedesátých let minulého století, možná ještě déle, byla mezi řidičem a automobilem těsná vazba. Cítil odpor volantu bez posilovače, cítil rázy od nerovností vozovky, dávkoval tlakem nohy brzdný účinek a poslouchal motor. Věděl, že musí přizpůsobit rychlost a styl jízdy vlastnostem vozu. K dispozici měl jen tachometr a teploměr. Časem se dostavil jakýsi cit pro optimální rychlost, kdy motor ztichl a zklidnil běh. To byl okamžik, kdy běžel v oblasti maximálního krouticího momentu, kdy rychlost a spotřeba byly v optimálním poměru. A protože byl tehdy u nás automobilů nedostatek, lidé si jich vážili, garážovali je a pravidelně umývali a měli k nim přátelský vztah.

Dnes je a ještě bude všechno jinak. Automobil jede tak, jak chce řidič, který nemusí brát ohled. Řidiče omezují jen asistenty, které z auta dělá hardware s nahranou aplikací Jízda. Mnoha mladým řízení automobilu nic neříká, je to spíše ztráta času. Ani je nezajímá, jak automobil funguje a těší se, až bude mít autonomní řízení.

Přesto stále platí 1. Newtonův zákon o setrvačnosti, který praví: Jestliže na těleso (hmotu) nepůsobí žádné vnější síly, nebo výslednice sil je 0, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Ze zákona tedy vyplývá, že klid a rovnoměrný přímočarý pohyb jsou rovnocenné stavy a nebýt valivých odporů a odporu vzduchu automobil by při takové jízdě ani nepotřeboval motor. Ale automobil se musí po každém zastavení rozjet. A k tomu potřebuje zrychlení a zrychlení může vzniknout jen na základě působení síly. Z této úvahy plyne, že základem minimální spotřeby je plynulá jízda.

Znamená to sledovat provoz kolem sebe, včas reagovat a předvídat. Signály pro činnost jsou blížící se semafory, přechod pro chodce, rozsvícená brzdová světla aut před vámi. Pokud při jízdě z kopce brzdíte motorem, palubní počítač ukazuje nulovou spotřebu. Pokud vyřadíte, ukazuje nenulovou spotřebu a možná budete muset i brzdit. Před kopcem zvyšte rychlost a využijte setrvačnosti, abyste nemuseli podřazovat. Tedy pokud nemáte automatickou převodovku, ta rozhodne za vás.

Styl jízdy brzda – plyn je samozřejmě nepřípustný. Výrazně zvyšuje spotřebu stejně jako nepřiměřeně rychlá jízda. Když vás někdo takový předjede, řekněte si: “hle, opět jeden, co má problém se uživit a proto musí chvátat“.

Zbytečně vysoké otáčky motoru znamenají zbytečně vysokou spotřebu. Nemáte-li automatickou převodovku a nemáte-li zmíněný cit pro automobil, všímejte si ikon na displeji přístrojové desky, určitě je tam jedna, která nabádá, kdy přeřadit dolů či nahoru.

Nebrzděte, ale dojíždějte a nesnižujte zbytečně příliš rychlost brzděním. Je to opět o zrychlení a obnově kinetické energie. To platí i pro elektromobily s rekuperací. Vlivem účinnosti ukládání do baterií je množství energie uložené do baterií rekuperační procesem menší, než energie nutná k opětnému zrychlení.

Současné automobily nepotřebují se před jízdou zahřívat během naprázdno.

Nakonec jeden léty prověřený poznatek: Až dosáhnete při rozjíždění žádané rychlosti, sundejte na zlomek okamžiku nohu z pedálu a znovu sešlápněte. Možná budete překvapeni, jak klesne podle údajů palubního počítače okamžitá spotřeba.