Kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“

Energy Centre České Budějovice organizuje ve dnech 5. a 6. listopadu 2020 v Českých Budějovicích JIŽ PODEVÁTÉ dvoudenní kurz Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB“.

Účelem kurzu je připravit zájemce na vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, kterou lze složit u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program na Ministerstvu vnitra ČR.

Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora a odborníka z praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je mj. zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti budov.

Během dvou dnů účastníci kurzu absolvují celkem 17 hodin intenzivní výuky.

Termín konání: 5.-6.11.2020

Místo konání: České Budějovice (prostory budou upřesněny)

Cena kurzu: 3 600,- Kč

Tento dvoudenní odborný kurz je určen:

  • zájemcům o vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění
  • úředníkům územních samosprávních celků (kurz je akreditován na Ministerstvu vnitra ČR jako vzdělávací program podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb.)
  • členům ČKAIT
  • vlastníkům budov a bytových jednotek, kteří jsou dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění povinni opatřit PENB
  • a dalším zájemcům o problematiku energetické náročnosti budov