NAŠE NABÍDKA PRO MĚSTA A OBCE

Energy Centre České Budějovice (ECČB), poradenské středisko Jihočeského kraje, již 21. rokem nabízí jihočeským městům a obcím bezplatné poradenství týkající se energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách.

Navštívit nás můžete v kanceláři na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích nebo přijedeme my za vámi. Poradenství na místě (přímo ve vaší obci) zdarma nabízíme pouze městům a obcím Jihočeského kraje a lze ho po předchozí domluvě spojit s měřením tepelných úniků budov termovizní kamerou, které je přínosné nejen v případě starších objektů, ale i v případě objektů nových či zrekonstruovaných. Toto měření (bez vypracování písemného protokolu) je rovněž bezplatné.

Bezplatné a nezávislé poradenství pro města a obce

V rámci bezplatného poradenství poskytujeme např.:

  • konzultace při plánování energetických opatření (nové zdroje tepla, zateplování objektů, rekonstrukce veřejného osvětlení…)
  • konzultace při žádostech o dotace na snižování energetické náročnosti budov
  • poradenství v oblasti povinností vyplývajících ze zákona 406/2000 Sb. (PENB atd.)
  • informace o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, biomasa, solární a fotovoltaické systémy, malé vodní a větrné elektrárny)
  • asistenci při posuzování nabídek na zpracování energetických dokumentů nebo dodávek zařízení

Poradenství je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.

Poradenství je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vzdělávací akce a exkurze, spolupráce s Horním Rakouskem

Důležitou součástí naší činnosti je také osvěta, organizace seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí. Jejich aktuální nabídku naleznete na naší homepage, na našem facebooku a v našem Zpravodaji ECČB.

Dále pořádáme exkurze (většinou jednodenní) po Jihočeském kraji a do Horního Rakouska, jejichž cílem je prezentovat zajímavé a inovativní projekty, domy, zařízení a technologie a umožnit navázání kontaktů s hornorakouskými zástupci měst a obcí, školami i dalšími osobami. Exkurze pořádáme "na míru", program sestavíme dle vašeho přání a představ, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Dny energetického poradenství

Jedná se o neformální setkání energetických poradců ECČB s občany jihočeských měst a obcí, jehož součástí je prezentace, beseda na aktuální témata (dotace, rekonstrukce budov, zateplení, vytápění atd.) a v případně zájmu i individuální konzultace. Dny energetického poradenství pořádáme bezplatně, na straně města či obce je zajištění prostor, propagace (zpravodaj, místní rozhlas, vývěska), případně malé občerstvení. ECČB zajistí přednášející a bude informovat o konání akce prostřednictvím webových stránek ECČB, FB a elektronického zpravodaje. V zimních měsících lze Dny energetického poradenství rovněž spojit s měřením termovizní kamerou.

Lze objednat také placené služby

Kromě bezplatného poradenství můžeme městům a obcím nabídnout také odborné služby, které jsou placené, jelikož jejich vykonávání není možné financovat z dotace. Mezi tyto služby patří zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky (např. pro dotace OPŽP) a měření termovizní kamerou s písemným protokolem.