Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Kostel sv. Františka ve Welsu

Tato exkurze do novostavby tzv. „Slunečního kostela“ vám poodhalí energetická tajemství tohoto jedinečného objektu, který byl z velké části postaven ve standardu pasivního domu. Vnější plášť společenského sálu je navržen jako černý prosklený box, do kterého je integrováno 200 m² fotovoltaických prvků. Ty jsou však využity v designu budovy velmi rafinovaně a působí jako čtvercový vzor fasády. K vytápění kostela se využívá solární energie a obnovitelná energie z biomasy.  Spotřeba energie na vytápění byla vypočtena na 31 kWh/m². Větrací systém s rekuperací (využití zbytkové energie) tepla zajišťuje velkou část vytápění prostoru. Potřebný čerstvý vzduch je nasáván geotermálním potrubím. Přiváděný vzduch se v zimě předehřívá a v létě ochlazuje. 

Pro přípravu teplé vody zde byl instalován termální solární systém s odhadovaným ročním výnosem vyšším než je vlastní spotřeba budovy. V létě je tedy možné zásobovat elektrickou energií až 45 domácností. Celkově je aktivním využíváním solární energie dosaženo ročního snížení CO2 o přibližně 15,7 tuny. Jedná se tedy o vysoce moderní budovu, která namísto velké spotřeby ještě přivádí energii do lokální sítě.

Je možné kombinovat s...

V průtočné vodní elektrárně Pucking zjistíte, jak se voda mění v elektrickou energii.
Firma Fronius produkuje výrobky s minimální spotřebou energie.
Největší fotovoltaická elektrárna v Rakousku.
Ukázka moderní a ekologicky šetrné vodní elektrárny, která přispívá k ochraně přírody a krajiny.
Objevte kouzlo nejstarší zoologické zahrady v Horním Rakousku ve Welsu.
Bioplynová stanice vyrábí čistý metan z cíleně pěstované biomasy a přivádí ho do distribuční sítě jako zemní plyn.
Interaktivní vědecký park nabízí nezapomenutelné zážitky a rozvoj zájmu o vědu a technologii