Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Interaktivní workshop, během kterého se žáci dozvědí fascinující fakta o vodě. Cílem je nejen informovat žáky o aktuální situaci, ale především je motivovat k učinění vlastních kroků směřujících k jejímu zlepšení. I malé kroky mohou mít velký dopad a kdo se odváží je udělat, stává se hrdinou H2O.
Interaktivní výukový program pro žáky prvního stupně základních škol děti zábavnou formou dovede k pochopení toho, jak a proč šetřit s pitnou vodou (nejen) pomocí využití vody dešťové.
Změna klimatu je tu ... zmírnit dopady můžeme úsporami energie, díky kterým můžeme ušetřit i finančně. Důležitá je i adaptace - jaká opatření můžeme reagovat na tuto změnu?

Není komín jako komín

Na tomto workshopu se žáci seznámí s různými druhy paliv, jejich dopadem na životní prostředí a naučí se rozdělávat oheň shora.

Jak využít solární energii

Jak a kde se dá využít sluneční energie? To se žáci dozvědí a prakticky si ověří na workshopu (Ne)udržitelné kontrasty.
Workshop hravou formou seznamuje žáky s praktickým využitím FV v každodenním životě.

K zapůjčení: Kufr s měřicími přístroji

Kufr vybavený přístroji na měření spotřeby energie a kvality ovzduší a pomůckami pro úsporu energie včetně návodu k použití a metodiky.

K zapůjčení: Mediální balíček - adaptace na změnu klimatu