Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Přeshraniční konference je určena pro zástupce měst a obcí, kteří aktivně hledají moderní a udržitelná řešení v oblasti energetiky, a pro další angažované zájemce.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby.

Partnery plánované konference na téma "Fotovoltaika - trendy, technologie a příklady dobré praxe" jsou: OÖ Energiesparverband, Cleantech-Cluster, Solární asociace, Jihočeská hospodářská komora, SMOJKSdružení energetických manažerů měst a obcí.

Na této konferenci se dozvíte o nejnovějších trendech v oblasti fotovoltaiky, představíme inovativní technologie a společně budeme diskutovat o osvědčených postupech, které mohou městům a obcím pomoci stát se energeticky efektivními a šetrnými k životnímu prostředí.

Pozvánka ke stažení zde.

Simultánní překlad zajištěn.

Účast na akci bezplatná, občerstvení zajištěno. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky - viz formulář níže.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Program: 

Program:

09:30 – 10:00 Registrace a uvítání (káva, čaj)

10:00 – 10:15 Úvodní slovo a zahájení
Mgr. Ivana Hlinková, Energy Centre České Budějovice, z.s.
HR Mag. Walter Wöss, Úřad zemské vlády H. Rakouska

10:15 – 10:40 Fotovoltaika v České republice - nové trendy a aktuální vývoj, rámcové podmínky
Tomáš Korostenský, MBA, Solární asociace

10:40 – 11:05 Fotovoltaika v Horním Rakousku - nové trendy a aktuální vývoj, rámcové podmínky
Ing. Karl Fürstenberger, OÖ Energiesparverband

11:05 – 11:30 Jak může obec využít a podpořit komunitní energetiku
Mgr. Martin Ander, Ph.D., Svaz moderní energetiky

11:30 – 11:55 Technologické inovace v oblasti fotovoltaiky
Ing. Petr Wolf, PhD., ČVUT Praha

11:55 – 12:15 Fotovoltaická strategie Horního Rakouska - střešní instalace fotovoltaiky versus agrovoltaika
HR Mag. Walter Wöss, Úřad zemské vlády H. Rakouska

12:15 – 13:00 Oběd, networking

13:00 – 13:20 Akumulace solární energie - malé a velké aplikace
Ing. Petr Gaman, AKU-BAT CZ, z.s.

13:20 – 13:40 Komunitní energetika - význam a účel energetických společenství
DI Lukas Gaisberger, Fachhochschule Wels

13:40 – 14:00 Energetický management pro města a obce
Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.

14:00 – 14:20 Představení metodiky pro řízení a provoz energetických komunit – Jak si pořídit obnovitelný zdroj energie a založit energetické společenství v obci
Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., Pražské společenství obnovitelné energie

14:20 – 14:40 Energiebezirk Freistadt – obce v okrese spoléhají na fotovoltaiku – od nápadu až po projekt
Norbert Miesenberger, Energiebezirk Freistadt

14:40 – 15:00 Připojení fotovoltaických elektráren do distribuční soustavy a kapacita sítě – pohled distributora
Miroslav Točín, EG.D

15:00 – 15:30 Zodpovězení dotazů, shrnutí a závěr