Telefon: +420 387 312 580      Email: eccb@eccb.cz

Úspory energie, obnovitelné zdroje - spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko

Projekt byl realizován v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

V rámci projektu byly realizovány informační kampaně pro obyvatele měst a obcí Jihočeského kraje a to na základě vyhodnocení dotazníkových šetření, která proběhla přímo v konkrétních místech ve spolupráci se samosprávami.

Dotazníky byly zaměřeny na dvě oblasti:

1.     Situace v místě, co by mohla obec udělat pro svoje občany v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů ve veřejném prostoru, co by občané nejvíce uvítali (úsporné veřejné osvětlení, zateplení veřejných budov, fotovoltaika na veřejných budovách, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, zařízení na využívání biomasy, problematika rozúčtování tepla v bytových domech atd.)

2.      Situace ohledně energie a energetiky obecně, rostoucí ceny energie, možnosti výběru dodavatele elektřiny a zemního plynu, alternativní zdroje tepla a možnosti způsobu vytápění, dotace pro energeticky úsporná opatření, úspory energie atd.

Následně byla data z dotazníků statisticky vyhodnocena a na základě výstupů byly zformovány osvětově-informační kampaně šité přímo na míru potřebám obyvatel dané obce či města. 

Kampaně měly následující formáty:

1.       Poradenství pro samosprávy zaměřené na potřeby obce a jejích obyvatel, a to formou osobních konzultací se starosty, popř. s dalšími zástupci měst a obcí, pověřenými pracovníky, energetiky apod. Na základě našich dlouholetých zkušeností předpokládáme důraz na následující témata:

  • optimalizace tarifů a jističů u dodávek elektřiny do veřejných budov, event. změna dodavatele elektřiny a zemního plynu fotovoltaika na veřejných budovách (iniciace nových projektů, poskytnutí technických informací 
  • ohledně instalace zařízení a souvisejících aspektů a ekonomických informací týkajících se investice a možných dotací pro obec)
  • úspory energie ve veřejných budovách (řada obcí již provedla dodatečné zateplení svých budov, teď se potýkají s požadavky instalace rekuperace a dalších opatření)
  • kogenerace do kotelen
  • komunitní energetika.

2.       Přednášky pro občany spojené s besedami za přítomnosti zástupců samospráv, webináře, exkurze, semináře na téma výměna kotlů (kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám). Dále budou uspořádány informační a vzdělávací akce s cílem přeshraniční výměny zkušeností a know-how mezi regiony Jihočeský kraj a Horní Rakousko se zaměřením na efektivní využívání energie, výstavbu a rekonstrukci budov, vytápění, využívání obnovitelných zdrojů a dotace pro energeticky úsporná opatření a obnovitelné zdroje.

3.       Informační brožura (rozsah 16 stran, formát A5)

4.       Webové stránky

Tyto aktivity jsou realizovány v souladu s Pracovním programem pro roky 2021 – 2025, který v červnu loňského roku podepsal hejtman Martin Kuba společně s hejtmanem spolkové země Horní Rakousko Thomasem Stelzerem. Součástí tohoto pracovního programu je i společné pokračování Energy Centre České Budějovice.

Výše uvedené aktivity proběhly v rámci projektu Úspory energie, obnovitelné zdroje – spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko, který byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt „Úspory energie, obnovitelné zdroje – spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko“ byl realizován v období od 1.1.2022 do 31.12.2022.

V rámci projektu byly realizovány informační kampaně pro obyvatele měst a obcí Jihočeského kraje a to na základě vyhodnocení dotazníkových šetření, která proběhla přímo v konkrétních místech ve spolupráci se samosprávami.

Dotazníky byly zaměřeny na dvě oblasti:

1.         Situace v místě, co by mohla obec udělat pro svoje občany v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů ve veřejném prostoru, co by občané nejvíce uvítali (úsporné veřejné osvětlení, zateplení veřejných budov, fotovoltaika na veřejných budovách, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, zařízení na využívání biomasy, problematika rozúčtování tepla v bytových domech atd.)

2.         Situace ohledně energie a energetiky obecně, rostoucí ceny energie, možnosti výběru dodavatele elektřiny a zemního plynu, alternativní zdroje tepla a možnosti způsobu vytápění, dotace pro energeticky úsporná opatření, úspory energie atd.

Následně byla data z dotazníků statisticky vyhodnocena a na základě výstupů byly zformovány osvětově-informační kampaně šité přímo na míru potřebám obyvatel dané obce či města. 

Kampaně měly následující formáty:

1.         Poradenství pro samosprávy zaměřené na potřeby obce a jejích obyvatel, a to formou osobních konzultací se starosty, popř. s dalšími zástupci měst a obcí, pověřenými pracovníky, energetiky apod. Na základě našich dlouholetých zkušeností předpokládáme důraz na následující témata:

-           optimalizace tarifů a jističů u dodávek elektřiny do veřejných budov, event. změna dodavatele elektřiny a zemního plynu

-           fotovoltaika na veřejných budovách (iniciace nových projektů, poskytnutí technických informací ohledně instalace zařízení a souvisejících aspektů a ekonomických informací týkajících se investice a možných dotací pro obec)

-           úspory energie ve veřejných budovách (řada obcí již provedla dodatečné zateplení svých budov, teď se potýkají s požadavky instalace rekuperace a dalších opatření)

-           kogenerace do kotelen

-           komunitní energetika.

2.         Přednášky pro občany spojené s besedami za přítomnosti zástupců samospráv, webináře, exkurze, semináře na téma výměna kotlů (kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám). Dále budou uspořádány informační a vzdělávací akce s cílem přeshraniční výměny zkušeností a know-how mezi regiony Jihočeský kraj a Horní Rakousko se zaměřením na efektivní využívání energie, výstavbu a rekonstrukci budov, vytápění, využívání obnovitelných zdrojů a dotace pro energeticky úsporná opatření a obnovitelné zdroje.

3.         Informační brožura (rozsah 16 stran, formát A5)

4.         Webové stránky

Tyto aktivity jsou realizovány v souladu s Pracovním programem pro roky 2021 – 2025, který v červnu loňského roku podepsal hejtman Martin Kuba společně s hejtmanem spolkové země Horní Rakousko Thomasem Stelzerem. Součástí tohoto pracovního programu je i společné pokračování Energy Centre České Budějovice.

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

ECČB jako partner podpořilo krajské kolo 19. ročníku soutěže středních škol „Enersol“, která se již tradičně koná v Táboře na SPŠ strojní a stavební. Jedná se o soutěžní přehlídku studentských prací, které jsou tématicky zaměřené na úspory energií při rodinné nebo průmyslové výstavbě, na využívání obnovitelných zdrojů energií, na snižování emisí v dopravě, na hospodaření s vodou a nově také na nakládání s odpady. Studenti a studentky své projekty odprezentovali před odbornou porotou, které vybrala nejlepší projekty, které postupují do celostátního kola. ECČB se na této akci prezentovalo účastníkům soutěže, distribuovalo své brožury a informovalo o svých činnostech, aktivitách a projektech.

Zde Vám poskytujeme různé rady, tipy a triky jak elektřinou v domácnosti neplýtvat a naopak ji využívat účelně a spořivě. Jde například o využívání LED žárovek, přehled o tom jaké přístroje v domácnosti mají největší spotřebu i jak to zjistit. 

Zde se dozvíte, jaký podíl spotřeby domácnosti stojí její vytápění, v závislosti na typu domácnosti, jak používat určité spotřebiče, aby nebyly tak energeticky náročné, ale také cesty ke snižování energetické náročnosti domů.

Odebíráme-li vodu z veřejné sítě, při jejím šetření si vodu paradoxně relativně zdražujeme, protože nám distributor účtuje i náklady na údržbu sítě, které jsou prakticky konstantní a nezávislé na množství protékající vody. Další rady a tipy, jak neplýtvat vodou a naopak za ní ušetřit najdete zde. 

Tepelná čerpadla představují ideální zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Důvody, proč tomu tak je a mnohé další výhody tepelných čerpadel naleznete v tomto článku. 

Fotovoltaika představuje jednoduchý způsob, jak si elektřinu vyrobit doma a zvýšit tím roční úspory za spotřebovanou elektřinu. Tento článek odkrývá mechanismus fungování fotovoltaické elektrárny, její automatizaci a také možnost jejího přizpůsobení pro energetické nároky domácnosti.  

Jaké věci rozhodují o tom, aby spotřeba energie pro jízdu byla co nejmenší? Cesty, jak ušetřit za palivo a provoz automobilu, mezi které patří například styl jízdy, najdete v tomto článku.

Jde o energetická společenství, jimiž mohou bát například obec, ale i společenství obyvatelů jednoho bytového domu, které vznikají s cílem vyrábět elektřinu, spotřebovávat ji, sdílet a prodávat – ovšem jejich hlavním účelem není generování zisku. Další informace o tomto raletivně novém energetickém fenoménu se dozvíte ve článku.

Zde najdete přehled aktuálních dotačních titulů a důležité kontakty.